jaunumi
Vislatvijas senioru sadziedāšanās Koknesē

      Ne jau velti sena gudrība saka, ka ar dziesmu vieglāk pa dzīvi. Vēlme dziedāt un satikties arī 2020.gadā bija negrozāma. Bet Covid-19? Vai nesabojās svētkus? Nē! Pirmajos sadziedāšanas svētkos piedalījās 42 ansambļi, otrajos- 2020.gada 22.augustā 46 ansambļi.
2018.gada 18.augustā K. Ulmaņa piemiņas muzejā  „Pikšās” notika pirmie Vislatvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētki. Gulbenes novadu pārstāvēja Lejasciema jauktais senioru ansamblis „Satekas” un draugi  Vijas Nuržas vadībā.
            „Satekas” apzinīgi izvērtē savus spēkus un dzied, dzied spēka un enerģijas dziesmas, dzied draiskumam un dzīvespriekam. „Satekās” dzirkstī humors, savstarpēja uzmanība un atbalsts. Arī šoreiz ansamblim tika piepulcinātas dziedātājas no Lizuma un Rankas pagastiem.
             Kā pirmie svētkus ieskandināja  Kokneses novada ansambļi, sekoja Zemgales reģions – 13 ansambļi, Kurzemes reģionu pārstāvēja viens kolektīvs, sekoja Rīga – 4 ansambļi, Latgale- 10 ansambļi, Vidzemes reģions- 16 kolektīvi. Vidzemes programmu skanīgi uzsāka „Baltābele” Gulbenes novada Stradu pagasts, vadītāja D.Karole, pa vidum-  „Kamenes” Jaungulbenes pagasts ar vadītāju M.Mezīti. Koncertu ar skanīgiem akordeona akordiem noslēdza „Satekas”.
Sekoja visu Vidzemes reģiona dziedošo senioru kopdziesma V. Poļakas„Tik Vidzemē manā”, diriģēja M.Mezīte. Diriģente aizkustināta sacīja, ka diriģēt šo kori, kur visiem dziedātājiem acis mirdzēja, bija liels prieks. Sadziedāšanās noslēgumā visi dziedāja seniorus vienojošo dziesmu „Nevis slinkojot un pūstot”.
            Seniori bija gandarīti svētku atklāšanā tikties ar labklājības ministri Ramonu Petraviču. Ministrija arī uzsauca pusdienas visiem svētku dalībniekiem. Svētku atbalstītāji, sadarbības partneri bija sarūpējuši jaukus, noderīgus suvenīrus. Paldies!
Paldies Gulbenes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu. Īpašs un sirsnīgs -Paldies Annai Vīgantei par organizēšanu un plānošanu.  

H. Zuša (senioru izvēlēta preses pārstāve)