jaunumi
Noslēgušās apmācības “Solis pretī uzņēmējdarbībai”

     Programmas “Solis pretī uzņēmējdarbībai” laikā pasniedzējas Mudītes Motivānes vadībā apmācību dalībniecēm bija iespēja iegūt vērtīgus padomus, kā  patstāvīgi organizēt savas saimnieciskās darbības grāmatvedību.
     Savukārt kopā ar Ilzi Mezīti (fotostudija “Milze”) guvām vērtīgu padomu kā fotografēt un reklamēt savu produktu, radoši darbojoties, veidojām fotostūrīti, kurā tapa burvīgi foto. Paldies pasniedzējām par vērtīgo pieredzi, kas gūta apmācību ietvaros, par ierosmi un uzmundrinājumu turpmākajam darbam!
     Ļoti iedvesmojoši ir apzināties, ka apmācību noslēgumā Gulbenes novada Lejasciema pagastā ir par vienu uzņēmēju vairāk, tas tiešām dod lielu gandarījumu, ka izvirzītais apmācību mērķis ir sasniegts.
Pieaugušo neformālās izglītības programma “Solis pretī uzņēmējdarbībai” tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 287,50 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja