jaunumi
Valsts svētku svinīgie pasākumi tiek atcelti

Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums 17.novembrī Lejasciemā un 18.novembrī Gulbenē nenotiks. Pagasta pārvaldes Pateicības balvas – sudraba pogas un Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.

Sudraba pogas pasniegs:
Jurim Zaķim
– par atsaucību, neatlaidīgu darbu un ieguldījumu Lejasciema pagasta dabas izzināšanā un novadpētniecībā
Gabdulļinu ģimenei – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un radošu darbu ar Lejasciema pagasta bērniem un jauniešiem un atbalstu pagasta sporta dzīves norisēs
Igaviņu ģimenei – par nesavtīgu darbu un rūpēm par iecienīto Lejasciema pagasta tūrisma objektu – Ķemeru sēravotu un atbalstu pagasta sabiedriskajā dzīvē


Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumus:
Goda diplomu:
Intai Balodei - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu novadpētniecības darbā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē
Atzinības rakstu:
Ligitai Antiņai, Lejasciema vidusskolas skolotājai - par ilggadēju ieguldījumu un pašiniciatīvu skolēnu personības izaugsmē un karjeras izglītībā, organizējot neformālās izglītības pasākumus
Līgai Upītei, V
alsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektorei - par cieņu un augstu atbildības sajūtu pret klientiem