jaunumi
PII "Kamenīte" uzņem Eiropas brīvprātīgā darba jauniešus

     17.septembrī PII "Kamenīte" lielie un mazie savā pulciņā uzņēma Marilenu Marconi - Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieci, kura pie mums atceļojusi no saulainās Itālijas.

     Savukārt 22.septembrī sagaidījām arī Romanu, Melanie un Valeriu, lai iepazītos un kopā darbotos. Ļoti priecājamies par iespēju uzņemt jauniešus mūsu iestādē. Pirmajos mēnešos, kopš brīvprātīgās meitenes pie mums ir ieradušās, esam paspējušas skolotāju dienas ietvaros doties kopīgā ekskursijā, aizvadīt Miķeļdienu, kurā tradīcijas šogad PII savijās ar sportiskām aktivitātēm. Uzreiz pēc kopīgās rudens mandalas veidošanas un jestrajām rotaļām, devāmies uz sporta laukuma atklāšanu. Mūsu iestādes bērni, audzinātājas un arī brīvprātīgā projekta meitenes pievarēja visu lielo stadiona apli un godam saņēma medaļas.
    Jaunietes iesaistās  arī ikdienas darbos, apgūst mūsu valsts valodu un iesaista sagatavošanas grupas bērnus dažādās rotaļdarbībās un aktivitātēs arī angļu valodā. Varam būt lepni par meitenēm, jo arī ikdienā viņas lieto latviešu valodu.