jaunumi
Ūdenssaimniecības projekts Lejasciemā turpinās

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Lejasciema pagasta pārvalde turpina realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/083/015

Kopumā projektā plānots izveidot jaunu urbumu ūdens iegūšanai, uzstādīt atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēt ūdenstorni, izbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Šobrīd projekta ietvaros jau sākta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža, ūdenstorņa rekonstrukcija un spiedvada izbūve.

Būvdarbus veic pilnsabiedrība „A.A. & Būvkompānijas”.

Vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta 2011. gada 31. oktobrī, projektu plānots pabeigt 2013. gada vasarā. Projekta kopējās izmaksas ir 453 838,75 Ls, bet attiecināmās izmaksas ir 350 922,76 Ls, no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 298 284,35 Ls.

 

GND Attīstības un īpašumu nodaļa