jaunumi
Lejasciema pagastā tiek īstenoti projekti ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, Lejasciema pagastā divu projektu ietvaros tiek veikti nepieciešamie darbi ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai.

 

Kā pirmais no ūdenssaimniecību attīstības projektiem visā Gulbenes novadā ir realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/111APIAJCFLAJ083/015).

 

Projekta realizācijas termiņš bija no 2011.gada 31.oktobra līdz 2013.gada 30.jūlijam. Projekta kopējās izmaksas bija LVL 453 838,75. ERAF līdzfinansējums projektam ir LVL 298 284,35, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 155 553,65.

 

Šobrīd projekta aktivitātes ir noslēgušās. Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns artēziskais urbums, uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, veikta ūdenstorņa rekonstrukcija, veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (770 m), izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un jauna kanalizācijas sūkņu stacija, veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (1030 m).

 

Lejasciema pagastā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība tiek turpināta projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073).

 

Projekta realizācijas termiņš ir no 2013.gada 9.septembra līdz 2014.gada 8.aprīlim.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 305 287,89. ERAF līdzfinansējums projektam ir LVL 214 451,41, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 90 836,41.

 

Projekta ietvaros tiks veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (370 m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (715 m), esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (460 m), jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (1180 m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Šobrīd projektā tiek veikta iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei.

 

Projektu rezultātā Lejasciema pagastā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada Attīstības un īpašumu nodaļas projektu vadītāja

2013.gada 11.novembris