jaunumi
Lejasciema pagastā pabeigta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija
Lejasciema pagastā pabeigta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija

 

2015.gada  07.janvārī

Informāciju sagatavoja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

 

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, Lejasciema pagastā tiek īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073). Projekta realizācijas termiņš ir no 2013.gada 9.septembra līdz 2015.gada 08.septembrim, kopumā 24 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 129 248,66.

 

2014.gada 19.decembrī pabeigta būvniecība projekta ietvaros: būvniecību veica SIA " Rubate", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Rifs-1/4", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošināja SIA „C projekti".

 

Projekta ietvaros ir veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (370 m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (715 m), esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (460 m), jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (1180 m).

 

Projekta rezultātā Lejasciema pagastā uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.