jaunumi
Vasaras dienas "Mazajiem lejasciemiešiem"

Vasaras dienas notika jauniešu centra „Pulss” telpās, kā arī Smiltenes novada „Trīssaliņās”. Pirmajā dienā radošās aktivitātes vadīja brīvprātīgās meitenes no Vācijas – Kristīne un Ulla, savukārt puisis no Itālijas – Luka – iemācīja daudz interesantu spēļu. Bērniem bija iespēja veidot savu masku, kā arī veidot īpašo zīmējumu, pūšot krāsu ar salmiņu. Otrajā dienā kopā ar mūsu brīvprātīgo Martinu gatavojām salātus, un, kad bijām labi paēduši, sākām posties dārgumu medībām... Trešajā dienā visi kopā devāmies uz „Trīssaliņām”, kur izstaigājām dabas taku, piedzīvojām dažādas saliedēšanās aktivitātes.
Mums ir liels prieks, ka atsaucās tik daudz bērnu (četrpadsmit), tāpēc cerēsim, ka šāda vecuma bērniem vasaras dienas notiks arī nākamgad. Katru gadu esmu bijusi vasaras dienu dalībniece, bet šajā reizē es biju viena no organizētājām. Aktivitātes palīdzēja organizēt, vadīt Linda Ļapere un Endijs Puļļa un, protams, ka Martina un Anna no jauniešu centra. Manuprāt, šīs dienas bija izdevušās, un arī bērni priecīgi devās mājās ar „Pateicību” par piedalīšanos kabatā!
 
* Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Līva Kampe