jaunumi
Latvijas valsts 97. dzimšanas diena ir nosvinēta!

Lejasciema vidusskolas svētku pasākums.

17. 11. Agita Mačuka skolēnu pasākumā stāsta par Latviju un latviešiem pasaules skatījumā.
16. 11. 1. - 4. klašu pasākums par Latviju


Apbalvojumu saņemšanas no Gulbenes novada pašvaldības.
  
Šogad augstāko mūsu novada apbalvojumu – Goda diplomu – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā saņēma Sarmis Mednis no Lejasciema pagasta

No Lejasciema pagasta Atzinības rakstus piešķīra: Biedrībai “Šķūnenieku kauss” (valdes locekļi Aivars Galejs, Gatis Kurzemnieks)– par mecenātismu, aktīva dzīvesveida popularizēšanu un sacensību “Šķūnenieku kauss” organizēšanu un Ritai Gargažinai - par ilggadēju ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Svētku koncerts Lejasciema kultūras namā.