jaunumi
Izstādes „Darbošanās prieks” atklāšanas pasākums.
Teksts