jaunumi
Izsolē pārdod Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu VW LT35, 1997.gada izlaidums, dzinēja tilpums 2,4, dīzeļdegviela.
Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2006,00 (divi tūstoši seši euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 200,60 (divi simti euro 60 centi).
Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28640505 (Jānis).
Izsole notiks 2016.gada 15.martā plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var Lejasciema pagasta pārvaldē pie lietvedes katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 14.martam plkst.10.00.