jaunumi
Mežos noteikts ugunsnedrošais periods

      Visā valsts teritorijā no 2016.gada 2.maija tiek noteikts ugunsnedrošais laikposms, paredzot virkni drošības nosacījumu, kas šajā laika posmā jāievēro gan mež  īpašniekiem, gan jebkuram meža apmeklētājam. Šajā laika periodā iedzīvotājiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina ugunsdrošības prasības meža zemēs. Uzturoties mežos, purvos, aizliegts nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus. Aizliegta ugunskuru kurināšana un ciršanas atlieku dedzināšana mežā, izņēmuma gadījumā to var darīt ar ikreizēju attiecīgās apgaitas mežziņa rakstisku atļauju. Tāpat nedrīkst mežos dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļa, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

     Meža īpašniekiem (valdītājiem) jārūpējas, lai meža ceļi, stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, kas ugunsgrēka gadījumā liegtu ugunsdzēsības tehnikai brīvi pārvietoties. Meža īpašnieku pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos.

     Ja ir ievēroti aizdomīgi meža ugunsgrēka dūmi, zvaniet Ziemeļaustrumu virsmežniecības operatīvajam dežurantam pa tālruni 64471052, mob.t.28314010 vai tālruni 112! Jo ātrāk notikuma vietā ieradīsies ugunsdzēsēji un uzsāks dzēšanu, jo ātrāk tas tiks likvidēts un degšanas nodarītais postījums būs mazāks. Ceram uz sadarbību un esiet uzmanīgi ar uguni!

Pēteris Drozdovs,
VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības
inženieris ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos