jaunumi
2017. gadā Lejasciema kultūras nams dzīvo sešdesmit gadu zīmē

     Gatavojoties Lejasciema kultūras nama 60 gadu jubilejas pasākumam, kas notiks 17. novembrī, jau pavasara un vasaras mēnešos ir paveiktas labas, skaistas lietas – kultūras nama skatuve ir tikusi pie jaunām drapērijām, tika noslīpēta un nolakota zāles grīda, kā arī ar pagasta rokdarbnieču tamborējumiem top skaists sienas gobelēns “Saules koks”. Līdz ar to tiks izveidots tāds mazs atpūtas stūrītis kultūras namā.
     Bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un apmeklētājiem – katram ir savas pozitīvās emocijas, stāsti par piedzīvoto kultūras namā 60 gadu garumā un nama bagātīgo vēsturi veidojuši neatlaidīgi un aktīvi iedzīvotāji.
     Pūtēju orķestris ar saviem stāstiem, koris un deju kolektīvs ar saviem nebeidzamajiem piedzīvojumiem Dziesmu un Deju svētkos, jo šo lielo Latvijas svētku dalībnieku pulkā mūsu kolektīvi ir jau ļoti daudzus gadus! Un nav svarīgi, kurā gadā tas izdzīvots, svarīgi, ka šīs sajūtas glabājas uz mūžu.
     Laiks uzliek arī savus nospiedumus, kāds kolektīvs beidz pastāvēt, kāds rodas no jauna, taču vēlme kopt tradīcijas un tās attīstīt Lejasciemā ir nepārejoša vērtība.
     Esmu pateicīga dzīvei, kas man šodien ļauj piepildīt ikdienu, strādājot kopā ar radošiem, uzticamiem un profesionāliem kolēģiem – pagasta pārvaldes vadītāju Māri Milnu un visiem pārējiem pagasta darbiniekiem, jo bez viņu padoma, palīdzības, atbalsta nav iedomājams darbs kultūrā, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem Inetu, Viju, Daigu, Ingu, Elīnu, Lāsmu, teātra kolektīva Inetu, Juri, muzeja darbinieci Danu, Jauniešu centra darbiniekiem Ralfu un Annu, bibliotēkas meitenēm Mairu un Agnesi, Andra ir cilvēks, kas dara visu, lai nama telpas un pagalms būtu sakopts, sakārtots, tīrs. Inga jau daudzus gadus rotā telpas, veido dekorus pasākumiem un ikdienai, ieguldot savu radošumu. Jānis - skaņas un gaismas meistars - ar savu labestību un izdomu strādā un gādā, lai pasākums izdodas.
     Ļoti laba sadarbība mums ir ar sporta darba organizatori Lāsmu, skolas un bērnudārza  saimei jebkurā laikā kultūras nama durvis ir atvērtas. Dažādas interešu grupas vienmēr ir gaidītas kultūras namā. Prieks par tiem jauniešiem, kas kultūras namu ir apmeklējuši vēl mazi būdami un dara to joprojām.
     Par kolektīvu dalībnieku bērniem ir īpašs stāsts, jo liela daļa no viņiem daudz laika ir pavadījuši šajā namā līdzās saviem vecākiem, veidojot pasākumus, paši piedaloties, sniedzot puķes vai vienkārši esot te - kultūras namā - kamēr rit darbs. Katrā darbā ir ļoti svarīgs ģimenes atbalsts. Darbs kultūras jomā ir dzīvesveids, kuru mēs paši izvēlamies.
     Protams, strādājot kultūrā, daudz bija un ir atkarīgs no pagasta vadības, bet visi, kas vadījuši ciematu, pagastu, vienmēr atbalstījuši kultūras darbu, tas ir bijis liels pluss. Savā laikā ļoti daudz kultūru atbalstīja arī apkārtējo kolhozu priekšsēdētāji, kas nekad neatteica materiālo palīdzu, vienmēr kolektīviem bija transports, ar ko braukt, ko atvest. Esam arī tikuši visām krīzēm cauri!
     Novēlējums kultūras namam: „Saules mūžu” - ļaudis Lejasciemā vienmēr bijuši dziedātāji, dancotāji, teātra spēlētāji, mūziķi, un vienmēr bijuši ļaudis, kas sanāk kopā.
     Daudz laimes sešdesmitajā jubilejā, mūsu kultūras nams! Un daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi, katram, kas ir pārkāpis šī nama slieksni!

Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita