jaunumi
Biedrība “Sateka” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu
Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49
Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/