jaunumi
Lejasciema vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs

      Šajā mācību gadā vairākiem mūsu skolas skolēniem ir izdevies veiksmīgi apliecināt savas zināšanas un prasmes dažādu mācību priekšmetu novada olimpiādēs, gūstot labus un izcilus rezultātus un godalgotas vietas.
     Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiādē Anetei Antiņai – 3.vieta (skolotājs Aldis Doropoļskis), latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. lašu grupā Alisei Tuļķei un Madarai Lācītei – atzinība (skolotāja Sanita Puriņa), olimpiādē koka un metāla tehnoloģijās atzinība – Gustavam Galvanam (skolotājs Guntārs Šmits), krievu valodas olimpiādē Artim Gailim – 3.vieta (skolotāja Jeļena Duļbinska), latviešu valodas un literatūra olimpiādē 11.-12. klašu grupā 1.vieta Alisei Prancānei, 3.vieta Katrīnai Uiskai (skolotāja Sanita Puriņa). 11.klases skolniece Alise Prancāne kopā ar skolotāju 9.martā dosies uz Rīgu, uz valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādi. Lai veicas parādīt savas zināšanas un nest Lejasciema vidusskolas vārdu arī ārpus novada robežām!
Olimpiāžu mērķis ir aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi, apzināt un atbalstīt skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos skolas, novada, valsts mērogā. Olimpiāžu saturs ir sarežģītāks par vispārizglītojošo saturu un ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi. Paldies skolotājiem par skolēnu motivēšanu darbam! Paldies vecākiem par atbalstu skolēniem! Paldies skolēniem par ļoti augstiem sasniegumiem!

Lana Černoglazova,
direktores vietniece mācību darbā