jaunumi
Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem

      14. aprīlī kultūras namā visi tika aicināti uz pasākumu koncertu “Ceļā uz Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem”. 2018. gadu mēs dzīvojam Latvijas simtgades zīmē un arī XXVI Vispārējie Dziesmu XVI deju svētki šī gada vasarā noritēs Latvijas simtgades zīmē.
     Šo pavasar Rīgā un visas Latvijas novados izskan svētku ieskaņas koncerti un pasākumi, un arī mēs sestdien bijām sapulcējušies ar vienu mērķi – lai ar smaidu sejā , ar dziesmām, dejām un pūtēju orķestra mūziku, ieskandinātu sen gaidīto pavasari, un, lai Lejasciema Dziesmu un Deju svētku kolektīvi priecētu mūs ar saviem priekšnesumiem un pārējie kolektīvi novēlētu viņiem laimīgu ceļu, izturību un godam pārstāvēt Lejasciemu, mūsu novadu Latvijas simtgadei veltītajos svētkos.
     Tas ir liels gods mums ikvienam piedzīvot šo mūsu valsts vēsturisko notikumu, un vēl lielāks prieks ir, ka no Lejasciema uz svētkiem dosies trīs kolektīvi.
     Viens no tiem ir Pūtēju orķestris “Lejasciems”, kas 10. martā piedalījās skatē Ogrē un ir pilntiesīgs svētku dalībnieks. 6. jūlijā Esplanādē notiks pūtēju orķestru Dižkoncerts. Pūtēju orķestru koncerti ir īpaša krāsa Dziesmu un deju  svētku nedēļā. Jau kopš 2003. gada, kad tika iedibināta Pūtēju orķestru Dižkoncerta tradīcija, šis notikums ik reizi savus skatītājus pārsteidz ar ko jaunu un interesantu.
     5., 6. un 7. jūlijā Daugavas stadionā noritēs deju lieluzvedums “Māras zeme”.
     Varbūt kādam ir palaimējies iegādāties biļetes uz uzvedumu, ja nē, tad noteikti skatoties televīzijā šo koncertu, ar prieku un lepnumu domāsim - tur ir arī mūsējie!
     Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” caurviju motīvs ir Latvijas tapšana.
    Valsts svin savu 100 gadi, tomēr liela daļa nozīmīgu latviešu kultūras un mākslas faktu radusies jau pirms valsts nodibināšanas, piemēram, tautasdziesmas, sarkanbaltsarkanais karogs, tautas tērpi, Dziesmu svētku tradīcija, “Pūt, vējiņi!”, Latvijas Republikas himna “Dievs, svētī Latviju”, arī pats vārds Latvija.
     Uzveduma vēstījums iecerēts kā nācijas izveides “rekonstrukcija” 28 dejās caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā zīmēto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu, krāsu - parādīt, cik sena tauta mēs esam.
     Uzvedumā piedalīsies 789 kolektīvi, aptuveni 17 000 dejotāju, kas ir rekordliels dalībnieku skaits.
     Koris “Kaprīze” savas pastāvēšanas 29 gados, ir piedalījies visos Latvijas Dziesmu svētkos.
7. un 8. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē notiks Noslēguma koncerts “ Zvaigžņu ceļā”, kurā piedalīsies kopkoris, pūtēju orķestri, dejotāji, mūziķi un solisti. Koncertā izskanēs 38 kora dziesmas, 4 skaņdarbi pūtēju orķestrim. Pirmo reizi Dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā piedalīsies arī Latvijas kordiriģentu koris. Tā būs vienība, kas atradīsies estrādes goda vietā – vidū, visu koncerta laiku. Noslēguma koncertā paredzēta arī koru sadziedāšanās  daļa, kurā atvēlēta vieta “latviešu zelta fondam” – populārāko tautas dziesmu četrbalsīgajām apdarē.
     Koncertā “Ceļā uz Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem” klausījāmies arī mūsu kora “Kaprīze” dziesmas un novēlējām veiksmi un izdošanos skatē, kas notiks 22. aprīlī Alūksnē.
     Laimīgu ceļu uz Dziesmu un  Deju svētkiem kolektīviem vēlēja Senioru ansamblis “Satekas” – tie ir cilvēki ar dzīves pieredzi, gudrību un stingru pamatu, darbīgs kolektīvs, kas nupat maijā svinēs savu 55 gadu jubileju.
     Ļoti labprāt koncertē un dodas ciemos arī ārpus sava pagasta robežām  - un sestdien 14. aprīlī “Satekas” kopā ar pūtēju orķestri koncertēja Kalncempjos, 21. aprīlī dosies uz Līgatni, 1. maijā uz Stalbi.
     Ir mums kultūras namā kolektīvs, kas daudzos koncertos, uzvedumos Lejasciemā un daudz kur citur, ar saviem atraktīvajiem priekšnesumiem un tērpiem, ir priecējis skatītājus, piedzīvojis skaļus aplausus un skatītāju atbalstu. Un tas ir tāpēc, ka katrai dalībniecei ir vēlme, sirdslieta un piepildījums mīlēt tieši šo dejas mākslu.
      Un, kā vienmēr, starp amatierkolektīviem savu vietu atrod līnijdeju grupa “Dzinteles”
     3. martā  un 24. martā Līnijdeju meitenes viesojās uz deju koncertiem Dzelzavā un Stāmerienā.
     15. aprīlī kolektīvam bija atbildīga uzstāšanās – novada mūsdienu deju kolektīvu skate.
     Koncerta izskaņā  kolektīvu vadītāji tika sveikti ar īpašām rozēm. Šie ziedi tika dāvināti kā sveiciens no kultūras nama rokdarbu kopas meitenēm, kas šo pavasari nodarbībās ir aktīvi darinājušas dažādas rozes un peonijas. Paldies! Paldies, arī Inetai Bērziņai par konsultācijas nodarbībām!
     Man ļoti patīk, kā Dziesmu un Deju svētku avīzē intervijā par svētkiem saka diriģents Jānis Erenštreits –“ Kādi maģiski cipari un skaitļi – 2018. un 18. novembris. Es tur pamanu divus kliņģerus. Varbūt ir vērts rosināt, lai šis būtu kliņģeru gads – ne tikai ģimenes svētkos, bet arī Dziesmu svētkos, simtgades svinībās. Un katru reizi tas kliņģeris drusku citādāks. Garšīgs, pašu cepts.” Arī mēs šajā vakarā saviem kolektīviem dāvinājām garšīgus kliņģerus!
     2018. gada Dziesmu un Deju svētki ir viens no lielākajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem. Šo svētku Vērtība ir cieņa, kopība un tagadnīgums. Īpaši uzsvars tiek likts uz tagadnīgumu, jo šī gada Svētki nāk ar dažādiem jauninājumiem – elektronisko dalībnieku reģistrāciju un identifikācijas kartēm, gājienu Svētku sākumā. Arī mums visiem ir jābūt atvērtiem šiem izaicinājumiem, lai kopā radītu un priecātos.
     Gulbenes novads ir viens no aktīvākajiem un ar kolektīviem kuplāk pārstāvētajiem novadiem. Un vēl ir viens īpašs piedzīvojums – uz Svētku atklāšanas pasākumu un gājienu 1. jūlijā kolektīvi dosies ar Dziesmu svētku simtgades vilcienu!
     Metīsimies šajā piedzīvojumā, būsim saliedēti, aktīvi un pamanāmi, izbaudīsim braucienu kopā un, galvenais, gājienā būsim lepni par to, ka pārstāvam savu Lejasciema pagastu!

Ar laba vēlējumiem uz izdošanos pavasarī – Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita