jaunumi
Atklāta Mākslas skolas auzēkņu darbu izstāde
Teksts