jaunumi
Pateicoties “Sateka” finansiālajam atbalstam, Lejasciemā top “Sajūtu parks”

     Dzīvojot tik skaistā un sakoptā vietā, kāds ir Lejasciems, iedzīvotāju grupai - “Kopā mēs varam” radās ideja un vēlme arī pašiem iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā un labiekārtošanā. Tādēļ tapa projekts “Sajūtu parks”, kuru veidojam kā dāvanu Lejasciemam Latvijas simtgadē. Parka projektu un darba vadīšanu uzņēmusies pieredzējusi dārzniece un daiļdārza “Kalmes” saimniece Inga Nagle, veidojot sajūtu – krāsu, gadalaiku parku, kurā var saskatīt četrus gadalaikus, jo augi tiek stādīti atbilstošās krāsās: pavasarim – dzeltenīgie toņi, vasarai – balts ar zaļu, rudenim – oranžie un sarkanīgie toņi , ziemai - zilgani, violeti toņi.
                Esam sapratuši, ka noteikti veidosies arī garšas sajūtas, jo senioru ansamblis “Satekas” savā 55 gadu jubilejā dāvanā saņēma ābeli no Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5”, kura jau ir atradusi savu vietu parkā.
Stādīšanas talkās aicinājām iesaistīties ikvienu Lejasciema pagasta iedzīvotāju. Ļoti īpašas bija stādīšanas talkas ar senioru ansambļa “Satekas” piedalīšanos, jo darbs noritēja akordeona spēles un dziesmu pavadībā, kā arī diena, kad piedalījās ģimenes ar bērniem. Domāju, ka ikviens no dalībniekiem varētu teikt, ka šī pieredze bija īpaša un pacilājoša - būt daļiņai no nākotnes Lejasciema.
Šādi kopā darbojoties, radusies personīgāka, atbildīgāka attieksme pret vidi sev apkārt. Bērni paši jau vakaros vecākus aicina apskatīt, kā klājas mūsu stādītajiem kociņiem un vai šajā karstajā laikā nevajag aplaistīt.
Ar biedrības “Sateka” 500,00 euro finansiālo atbalstu tika iestādīti 49 stādi, kuri veidojas kā pamats turpmākajai parka attīstībai. Parku jau nav iespējams izveidot vienā pavasarī, bet šis ir lielisks sākums tam, lai mēs iesākto turpinātu. Ir jau izteikti vairāki piedāvājumi dāvināt “Sajūtu parkam” kādu koka stādu un dot savu ieguldījuma tā turpmākajai attīstībai.
Paldies visiem, kas pievienojās un atbalstīja “Sajūtu parka” stādīšanas talkas!

 

projekta vadītāja,
Dana Puize