jaunumi
Iespēja iznomāt autokemperi

      Ilgtspējīgas un produktīvas mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas nolūkos Gulbenes novadā 2018.gada janvārī Lejasciemā nodibināts jauns uzņēmums SIA “SonarD”. Uzņēmums plāno piedāvāt autokempera, velosipēdu, SUP dēļu un laivu nomas pakalpojumus.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000002 ietvaros ir iegādāts jauns autokemperis uz Fiat Ducato bāzes - ZEFIRO 277 M.
     Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvus un konkurētspējīgus autokempera pakalpojumus Gulbenes novada, Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem, kā arī veicināt Latvijas un ārvalstu tūristu interesi par tūrisma iespējām Gulbenes novadā. Vietējiem iedzīvotājiem tiks piedāvāta jauna brīvā laika pavadīšanas iespēja, tādējādi paaugstinot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Latvijas un ārvalstu tūristiem piedāvājot atpūtas iespējas Gulbenes novadā, tiks veicināta novada sociālekonomiskā attīstība.
     Autokemperis ZEFIRO 277 M sniedz iespēju izbaudīt ceļošanas prieku vienlaicīgi 7 personām.
Autokempera noma būs pieejama no 15.jūnija. Kontakti saziņai - T.:+371 26357922, e-pasts: sonard@inbox.lv

     Projekta attiecināmo izmaksu summa ir EUR 42670.00, no tām, publiskā finansējuma daļa EUR 29869.00.