jaunumi
Paldies NO SIRDS!

  Krāšņi izskanējuši XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, mazliet atkāpies lielais nogurums, sakārtojas domas un atmiņā iekrāsojas skaistākie mirkļi.
   Aizvadīta prieka pilna, iespaidiem bagāta Dziesmu un deju svētku nedēļa. Par svētkiem do
mājot allaž pārņem saviļņojums un to varēs apliecināt ikviens, kurš kaut reizi ir bijis svētku dalībnieks.
Atskatoties – tā bija TIKAI viena nedēļa smaga darba, agro rītu un pārguruma, sadzīvisku sīkumu,   Krāšņi izskanējuši XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, mazliet atkāpies lielais nogurums, sakārtojas domas un atmiņā iekrāsojas skaistākie mirkļi.
     Aizvadīta prieka pilna, iespaidiem bagāta Dziesmu un deju svētku nedēļa. Par svētkiem do
mājot allaž pārņem saviļņojums un to varēs apliecināt ikviens, kurš kaut reizi ir bijis svētku dalībnieks.
Atskatoties – tā bija TIKAI viena nedēļa smaga darba, agro rītu un pārguruma, sadzīvisku sīkumu, kas kaitina, un dažu neērtību.
     No otras puses – tā bija VIENA JAUKA NEDĒĻA kopā ar saviem draugiem, domubiedriem kopīgi padarīta darba sajūtas, gandarījuma un prieka pilna! Grūtības tikai stiprina!
     Rīgu piedziedāja, pieskandināja, iegrieza deju virpuli arī mūsu – Lejasciema pagasta amatiermākslas kolektīvi – jauktais koris “Kaprīze” ar vadītāju Inetu Maltavnieci, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Unce” ar vadītāju Daigu Tipāni un pūtēju orķestris “Lejasciems” ar vadītāju Juri Ivanovu.
     Vēlos pateikties visiem par izturību, savstarpējo sapratni un izpalīdzību, par draudzību un Svētku prieku!
     Paldies Lejasciema pārvaldes vadītājam Mārim Milnam, kas kopā ar ģimeni atbalstīja un bija mūsu pulkā svētku gājienā, jo svētku gājiens ir kopīgais piedzīvojums, pārdzīvojums, lepnums un patiess saviļņojums!
     Paldies Līgai Verlei, kas jau 30. jūnija rītā atnesa vārpas pušķiem, paldies Ingai Naglei par pušķu gatavošanu!

     Aizvadītā dziesmu un deju svētku nedēļa apliecina, cik mēs esam bagāti savā mantojumā un, vienojoties kopīgā dziesmā, mūzikā un dejā, radām neatkārtojamu enerģijas un kopības sajūtu. Sargāsim to arī ikdienā!

Rita Gargažina

 

kopā ar saviem draugiem, domubiedriem kopīgi padarīta darba sajūtas, gandarījuma un prieka pilna! Grūtības tikai stiprina!
  Rīgu piedziedāja, pieskandināja, iegrieza deju virpuli arī mūsu – Lejasciema pagasta amatiermākslas kolektīvi – jauktais koris “Kaprīze” ar vadītāju Inetu Maltavnieci, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Unce” ar vadītāju Daigu Tipāni un pūtēju orķestris “Lejasciems” ar vadītāju Juri Ivanovu.
   Vēlos pateikties visiem par izturību, savstarpējo sapratni un izpalīdzību, par draudzību un Svētku prieku!
     Paldies Lejasciema pārvaldes vadītājam Mārim Milnam, kas kopā ar ģimeni atbalstīja un bija mūsu pulkā svētku gājienā, jo svētku gājiens ir kopīgais piedzīvojums, pārdzīvojums, lepnums un patiess saviļņojums!
     Paldies Līgai Verlei, kas jau 30. jūnija rītā atnesa vārpas pušķiem, paldies Ingai Naglei par pušķu gatavošanu!

     Aizvadītā dziesmu un deju svētku nedēļa apliecina, cik mēs esam bagāti savā mantojumā un, vienojoties kopīgā dziesmā, mūzikā un dejā, radām neatkārtojamu enerģijas un kopības sajūtu. Sargāsim to arī ikdienā!

Rita Gargažina