jaunumi
Lejasciema vidusskolā sākas jaunais mācību gads

      Karstā, darbīgā vasara un tas mēnesis, kad „stārķi lido prom” jau ir pagātnē, klāt jaunais mācību gads ar daudzām idejām, košām krāsām un mīļiem pirmklasniekiem, kas pirmo reizi gatavi sēsties skolas solā!
     Lejasciema vidusskolā Jaunais mācību gads sācies ar lielām cerībām un dzīvespriecīgu kņadu. Tas saistīts ar skolēnu skaita pieaugumu un izmaiņām skolotāju kolektīvā.
     Kopā ar 22 pieredzējušiem un erudītiem pedagogiem skolā darbu uzsāk 3 skolotājas: Sarmīte Salmiņa – sākumskolā kā 4.klases audzinātāja, Inese Žīgure – pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja, 10.klases audzinātāja, Līna Birže – angļu valodas skolotāja 1.-5.klasei.
     Savukārt, skolēnus skaits – 144, skolā mācīsies bērni un jaunieši no Lejasciema, Sinoles, Mālmuižas, Velēnas, Lizuma, Galgauskas, Druvienas, Variņiem, Dūres, Ilzenes, Zeltiņiem, Kalncempjiem, Pilskalna, Beļavas, Augulienas, Gulbenes. No Ilzenes puses ir pievienojies krietns skaits skolēnu, ļoti ceru, ka mēs tā pa īstam sadraudzēsimies un kopā paveiksim lielas lietas!
     1.klasītē mācības uzsāk 11 nopietnāki un nenopietnāki skolēni, kuriem priekšā tāls un interesants skolas ceļš, jo tieši viņi būs tie, kas novērtēs jaunos izglītības standartus un kompetenču pieeju. Šie vārdi bieži atskan gan medijos, gan mūsu ikdienas sarunās. Kompetence ir lietpratība, kas vērsta uz to, lai visas skolā iegūtās zināšanas būtu praktiski pielietojamas, noderētu ikdienas dzīvē un tālākizglītībā. Lai mums izdodas to godam apgūt, jo jāmācās būs visiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem.
     Manā darba mūžā 2018.gada mācību gads ir jau 32 pēc kārtas kā pedagogam, bet vēl arvien viss ir tā kā pirmajos gados: satraukums, atkalredzēšanās prieks un lepnums par savas skolas saimi. Es ticu, ka mēs kopā noturēsim savu skolu, parādot labākos rezultātus gan mācībās, gan sportā un citās ārpusklases nodarbībās. Bet pats galvenais – turpināsim veidot savstarpējās attiecības, kas vērstas uz sadarbību un godprātību, lai ikviens šeit justos gaidīts un cienīts!

Ineta Maltavniece
Lejasciema vidusskolas direktore