jaunumi
Kultūras nama amatierkolektīvi uzsāk jaunu darba cēlienu

Lejasciema kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un vadītāji:

     Jauktais koris “Kaprīze”, vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu dienas – trešdiena, piektdiena 19:00 - 21:00
Pirmā kopā sanākšana 30. septembrī 19:00 Lejasciema KN
     Jauktais vokālais ansamblis “Akcents”, vadītājas Evelīna Cielava, Ineta Maltavniece
Mēģinājumu diena - piektdiena 17: 00 - 19:00
     Senioru jauktais vokālais ansamblis “Satekas”, vadītāja Vija Nurža
Mēģinājumu diena - otrdiena 10:00 - 12:00
     Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Unce”, vadītāja Daiga Tipāne
Mēģinājumu dienas – piektdiena 19:00-21:00, svētdiena15: 00 – 17:00
     Amatierteātris “Paradokss”, vadītāja Ineta Krastiņa
Mēģinājumu diena – ceturtdiena 19: 00 – 21:00
     Folkloras kopa “Smaržo siens”, vadītāja Sarmīte Supe
Mēģinājumu diena – pirmdiena 16:00 - 19:00

     Pūtēju orķestris “Lejasciems” - vadītājs Juris Ivanovs
Mēģinājumu diena – sestdiena 10:00 – 13:00    
     Līnijdeju grupa “Dzinteles”, vadītāja Marika Kamarūte
Mēģinājumu diena – pirmdiena 18:00 – 20:00
Jaunā grupa  17:00 - 18:00     
     Rokdarbu kopa, vadītāja Lāsma Einberga
Nodarbību diena - trešdiena 18:00 – 20:00
     Hatha JOGA grupa, vadītāja Antra Aizupiete
Nodarbību diena - otrdiena 18 00 – 20:00
     Vingrošanas grupa, vadītāja Vizma Petrova
Nodarbību diena - trešdiena 18:00 – 19:00

Sekosim līdzi reklāmai, jo kolektīvu mēģinājumu dienas un laiki var mainīties!
Nāciet! Zvaniet! Rakstiet! Gaidīsim!
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina – t. 29392051, e-pasts ritaga@inbox.lv