jaunumi
Pa vienam mazam solītim

      2018./ 2019. mācību gads Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” atnācis cerīgs un optimistisks. Taču pirms nākotnes vīziju iezīmēšanas gribu pateikt paldies tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri pagājušajā mācību gadā ar savu nesavtīgu palīdzību un pozitīvu attieksmi darīja mūsu ikdienu interesantāku un bagātāku.
     Paldies Lāsmai Einbergai pat dāvinātajām tūjām, kuras zaļo pie mūsu laukuma sētas staltas un diženas, paldies sētniecei Dairai, kura tās visu vasaru cītīgi laistīja, rūpēdamās, lai tās karstajā vasarā nenokalst. Paldies Ingai Naglei, kura arvien bija klāt ar savu enerģiju un zināšanām, ieviešot patīkamas pārmaiņas “Kamenītes” vaibstos. Paldies audzēkņu vecākiem, kuri ziedoja līdzekļus un laiku lietām, kas ikdienā ir nemanāmas, bet ikreiz pamanāmas, kad to pietrūkst. Paldies pagasta vīriem, kuri mūsu atvaļinājuma laikā izremontēja virtuvi. Paldies brīnišķīgajam “Kamenītes” kolektīvam, kas kā vienas delnas pieci pirkstu veidojās spēcīgā dūrē.
     Jaunajā mācību gadā iestādi apmeklēs 65 audzēkņi, no tiem 33 obligātā vecuma bērni. Tāpat kā iepriekšējos gados, vēl arvien būs 4 grupiņas. Jaunākajā grupā 14 mazuļi, vidējā/ vecākajā-18, vecākajā/sagatavošanas -18, un logopēdiskajā grupā “Pasaciņa” 15 audzēkņi. Darbosies arī nakts grupiņa. “Kamenītē” strādās 6 grupu skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja un logopēde, kā arī 13 tehniskie darbinieki. Oktobrī sāks darboties deju pulciņš Jāņa Matisona vadībā. Aicinu vecākus padomāt par savu bērnu līdzdalību tajā un savlaicīgi pieteikt bērnus pie grupu skolotājām. Atgādinu, ka šis būs maksas pakalpojums. Ceturtdienās darbosies koriģējošās vingrošanas grupiņa, kurā sporta skolotājas vadībā cīnīsimies ar sakumpušajām muguriņām. Mācību gada laikā svinēsim daudz un dažādus svētkus. Īpaši šogad domājam par Latvijas simtgades svinībām. Neizpaliks arī gadskārtu ieražu svētki, sporta svētki un vēl, un vēl! Un tā katru dienu, pa vienam mazam solītim, bet uz priekšu!

 

 PII ”Kamenīte” vadītāja Irisa