jaunumi
Latvijai 100

Kas ir mana Latvija? Tā ir ikdiena ar skrejošo laiku, bet ar Latvijas brīnumaino pieskārienu. Tā ir putnu dziesma, rasas lāses Latvijas pļavās, mirdzoša saule. Gadalaiku maiņa: pavasaris, vasara, rudens, ziema. Un tam visam pa vidu arī es...es savā Latvijā. Tādu es redzu Latviju.
     Ja man būtu iespējas izvēlēties savu laimes zvaigzni, tad es zinu, ka izvēlētos to, kura mirdz virs Latvijas. Šeit ir manas mājas, ģimene, draugi. Šeit ir mana vieta.
     Šajā svētku dienā Lejasciema pārvaldes vadītājs Māris Milns pasniedza "Sudraba pogas"  pagasta aktīvajiem cilvēkiem, labu darbu veicējiem un cilvēkiem, kas nes Lejasciema vārdu tautiņās!
Sudraba pogas saņēma:
Armands Lūkins un Mareks Švarcs-Švampāns - par panākumiem autosportā un ieguldījumu Lejasciema pagasta vārda popularizēšanā
Sarmīte Ābrama - par uzdrīkstēšanos un nesavtību, uzņemot ģimenē četrus bērnus
Līga Verle - par ilggadēju, nesavtīgu līdzdalību Lejasciema pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē

     Paldies Lanai par pasākuma vadīšanu, korim "Kaprīze", kurš no sirds sveica Latviju ar dziesmām! Paldies diriģentei Inetai un koncertmeistarei Ullai Pērkonei, paldies Artim un Dāvim par emocionālo dziedājumu.
Svētkos mūs sveica Latvijas virtuozais ģitāras meistars Mārcis Auziņš!