jaunumi
Lejasciema vidusskolas salidojumu gaidot

     Pavisam nemanot aizsteigušies 5 gadi, un Lejasciema vidusskolas 65 izlaidumu salidojums ir klāt! Aicināti visi, visi, kuru skolas vai darba gaitas saistās ar Lejasciema vidusskolu. Nav svarīgi, cik klases ir pabeigtas, cik dienas nostrādātas, ja vien sirds ilgojas satikt skolotājus, klases biedrus un kolēģus, tad esiet mīļi gaidīti!
     Skolas ēka būs atvērta no plkst.14.00, iespējams apskatīt kabinetus, ielūkoties skolas vēstures istabā. No plkst.15.30 sāksies dalībnieku reģistrācija. Ja laika apstākļi atļaus, tas notiks skolas pagalmā.
     15.00 Lejasciema kapsētā notiks piemiņas brīdis “Mūžības puķē ziedēt”. Bijušo skolas direktoru, vietnieku un skolotāju atdusas vietas rotāsim svecēm, ziediem. Aicinām atcerēties un pieminēt savus mūžībā aizgājušos klases biedrus! Plkst.14.45. no skolas tiek organizēts transports uz kapsētu un atpakaļ.
     16.00 vēstures stundā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā “Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz mūsdienām” piedalīsies Latvijas Universitātes profesore Maija Kūle, kultūrvēsturnieks Jānis Polis un skolas absolvente Līga Elizabete Balode, lai pieminētu 330.gadskārtu, kopš mācītājs Ernsts Gliks dibināja skolu Lejasciemā, atsauktu atmiņā skolu attīstību Vidzemē.
     18.00 svinīgais pasākums “Caur ziediem pāri laikiem” notiks Lejasciema kultūras namā. Tajā uzstāsies Lejasciema vidusskolas skolēni, tiks sveikti esošie un bijušie skolotāji, skolas darbinieki.
     Pasākumu fotografēs “Berga foto” meistari, kuri aicina visus pēc koncerta pulcēties uz LIELO kopbildi skolas pagalmā!
     20.00 saviesīgā daļa skolas zālē “Un atkal zilā vakarā…” ar lieliskiem muzikantiem. Zālē būs garie galdi, kur varēs pulcēties kopā pa izlaidumiem, kavēties atmiņās, priecāties par atkaltikšanos. Vēlams ierasties ar “groziņiem”. Papildināt groziņu saturu un iegādāties kafiju varēs pie kafejnīcas “Ozoli” darbiniekiem skolas 1.stāvā. Fotografēšanās kopā ar “Berga foto” paredzēta 5.kabinetā.
     22.00 pulcēsimies pagalmā uz svētku kulmināciju! Pēc tam visus klātesošos cienāsim ar saldumiņu! Un balle varēs turpināties līdz rītam.

Uz tikšanos!
Skolas administrācija