jaunumi
Izmaiņas autobusu maršrutā Cēsis - Rīga
Sākot ar 2019.gada 1.jūliju tiks noteiktas izmaiņas AS "Nordeka" apkalpotajos reisos autobusu maršrutā
Nr.7620 Cēsis – Gulbene
                                plkst.14.35 (līdz šim plkst.14.20) no Cēsu AO, pienāk Gulbenes AO plkst.17.35
                                plkst.7.45 no Gulbenes AO, pienāks Cēsu AO plkst.10.45 (līdz šim plkst.11.25)
Attiecīgi mainīsies autobusu pienākšanas/atiešanas laiki pārējās pieturās.
Aicinām pasažierus pirms brauciena pārliecināties par autobusu kustības  laikiem http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi (skatīt konkrētu datumu)
CĒSIS - GULBENE, GULBENE - CĒSIS