Jana Igaviņa, 
Gulbenes novada pašvaldības 
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste