jaunumi
Informācija par izmaiņām siltumenerģijas pakalpojumiem no 2019.gada 1.oktobra

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 4.§), ar kuru tika noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.

 

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde brīdina, ka ar 2019. gada 1.oktobri fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:

 

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

fiziskām personām

MWh

58,59

7,03*

65,62

juridiskām personām

MWh

58,59

12,30

70,89

           

Piezīmes.

* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu

 

Ar Gulbenes novada domes sēdes 2019.gada 27.jūlija lēmuma “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 40.§), saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv ,kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.

 

     2019.gada vasarā daudzdzīvokļu mājās un iestādēs, kurām Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, ir uzstādīti siltumskaitītāji.

     Siltumskaitītāji uzstādīti – viens daudzdzīvokļu mājā “Gaujmalas”, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā A.Sakses ielā 1, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19A, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19B.

     Sākot ar 2019.gada 1.oktobri, uzsākot jauno 2019./2020.gada apkures sezonu, katru mēnesi tiks uzskaitīts patērētais kopējais siltuma daudzums mājai.

    Jaunajā apkures sezonā iedzīvotājiem mēneša maksa par saņemto siltumenerģiju būs atkarīga no tā, cik daudz siltuma patērēs dzīvojamā māja, cik lieli būs siltuma zudumi. Tas nozīmē, ka siltākajos ziemas mēnešos maksa par siltuma patēriņu būs mazāka, bet aukstākajos mēnešos lielāka (saskaņā ar siltumskaitītāju rādījumiem).

    Iedzīvotājiem pašiem būs jāseko līdz siltuma patēriņam, veicot siltuma padeves regulēšanu atkarībā no laika apstākļiem un gaisa temperatūras, tāpēc nepieciešams vienoties par atbildīgo personu, kura veiks siltuma padeves regulēšanu. Tāpat iedzīvotājiem jāseko līdzi siltuma zudumiem – apkures cauruļu izolācijas stāvoklim pagrabos.

     Pamatojoties uz siltumskaitītāja rādījumu dzīvojamajai mājai tiks aprēķināta maksa par siltumu (siltuma daudzums x tarifs), saskaņā ar šo aprēķinu, tiks sagatavoti rēķini dzīvokļiem, sadalot aprēķināto maksu uz dzīvokļu apkurināmajām platībām.

Lejasciema pagasta pārvalde