jaunumi
Latvijai - 101!

     Latvija mana! Rudenīgiem vējiem appūsta, krāsainām lapām izraibināta, miglas vāliem caurvīta un saules staru apmīļota. Tu - maza valstiņa plašo tautu vidū. Baltijas jūras apskalota, kurā kā asariņa rotājas vēl smiltīs paslēpies dzintara grauds. Gaiziņkalna modrās acs sargāta un uzlūkota. Tik daudz cietusi un mīlēta, nīsta un sargāta. Kāda tu esi, mana Latvija, šodien? Pretrunīga, bieži nesaprasta un pārprasta. Krīzes brikšņus izbridusi, lai tur, tālumā saredzētu varavīksni septiņās krāsās. Tik daudz spēka tev vajag, tik daudz ticības, tik daudz mīlestības...un to tev dod Latvijas zilie ezeri un upes, krāsainās ziedu pļavas un tik savādais klusums...
     
Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā, 17.novembrī, Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta: Jurim Putniņam, Irisai Puidzei un Aldim Doropoļskim. Gulbenes novada Atzinības rakstu saņēma - Vija Nurža un Juris Lūkins.
     Savukārt,
18.novembrī Gulbenē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Gulbenes novada domes Atzinības raksts tika pasniegts - Ingrīdai Vanagai un Jānim Kubuliņam.