jaunumi
Ansamblis “Satekas” dāvā prieku aprūpes centra iemītniekiem

    Ziemassvētki ir laiks, kad mēs dāvājam prieku viens otram un citiem. Arī mēs, Lejasciema senioru jauktais vokālais ansamblis “Satekas”, pēc vadītājas Vijas iniciatīvas īsi pirms otrās Adventes nolēmām dāvāt koncertu Jaungulbenes sociālās aprūpes centra “Alejas” iemītniekiem. “Dalīts prieks ir divkāršs prieks” -  ar šādu domu braucām iepriecināt savus vienaudžus aprūpes centrā.
            Mūs laipni uzņēma “Aleju” aprūpes personāls, tās iemītnieki un centra jaukās, sakoptās telpas. Dziedājām no sirds savas mīļākās un jautrākās dziesmas! Šķiet, ka dziesmas aizkustināja arī klausītāju sirdis. Noslēgumā kopā ar klausītājiem pēc viņu vēlēšanās nodziedājām “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme” un noslēdzām ar vienu jautru tautas dziesmu.
            Satikām un parunājāmies arī ar Lejasciema pagasta iedzīvotājiem, kas tagad mīt aprūpes centrā. Kā dāvanu no saviem pagraba ziemas krājumiem aizvedām dārza un meža veltes – pašu pagatavotos ievārījumus, sulas un citus vitamīniem bagātus gardumus.
Jaunajā gadā visiem vēlam labu veselību un izturību!
Ansambļa “Satekas” vārdā Maiga