jaunumi

     Zvaigznes dienas priekšvakarā, Lejasciema kultūras namā Jauno gadu ieskandināja PO"Lejasciems" un Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema pūšamo instrumentu un klavieru klases bērni.
     Ieklausies kā vējš sirmā eglē smeldzošu vijoli spēlē...Mēs gaidām, ka ziema nāks pie mums atvērt savas dārgumu tīnes, lai mēs varam pārcilāt puteņu lakatus un sala šalles, un iešūt sniegpārslu pogas pie ziemas kažoka, lai mēs varam pieiet pie loga un skatīties, kā pāri zemei baltais sniega paklājs klājas.

Ziņa pievienota: 08.01.2020

     Ziemassvētki ir laiks, kad mēs dāvājam prieku viens otram un citiem. Arī mēs, Lejasciema senioru jauktais vokālais ansamblis “Satekas”, pēc vadītājas Vijas iniciatīvas īsi pirms otrās Adventes nolēmām dāvāt koncertu Jaungulbenes sociālās aprūpes centra “Alejas” iemītniekiem. “Dalīts prieks ir divkāršs prieks” -  ar šādu domu braucām iepriecināt savus vienaudžus aprūpes centrā.
            Mūs laipni uzņēma “Aleju” aprūpes personāls, tās iemītnieki un centra jaukās, sakoptās telpas. Dziedājām no sirds savas mīļākās un jautrākās dziesmas! Šķiet, ka dziesmas aizkustināja arī klausītāju sirdis. Noslēgumā kopā ar klausītājiem...

Ziņa pievienota: 27.12.2019
 
Ziņa pievienota: 24.12.2019

Svētkiem esam saposušies, priecājamies paši un mīļi sgaidām arī viesus, lai ikvienam, kurš ierodas Lejasciemā, smaids rotā seju! ❄️

      
Ziņa pievienota: 16.12.2019

     2018.gada pavasarī ar biedrības “Sateka” finansiālo atbalstu iedzīvotāju grupa “Kopā mēs varam” sāka veidot “Sajūtu parku” kā dāvanu Lejasciemam Latvijas simtgadē. Parkā ir iestādīti jau vairāk nekā 70 stādi- 49 ar projekta atbalstu, bet ..

Ziņa pievienota: 16.12.2019