jaunumi

     Pavisam nemanot aizsteigušies 5 gadi, un Lejasciema vidusskolas 65 izlaidumu salidojums ir klāt! Aicināti visi, visi, kuru skolas vai darba gaitas saistās ar Lejasciema vidusskolu. Nav svarīgi, cik klases ir pabeigtas, cik dienas nostrādātas, ja vien sirds ilgojas satikt skolotājus, klases biedrus un kolēģus, tad esiet mīļi gaidīti!
     Skolas ēka būs atvērta no plkst.14.00, iespējams apskatīt kabinetus, ielūkoties skolas vēstures istabā. No plkst.15.30 sāksies dalībnieku reģistrācija. Ja laika apstākļi atļaus, tas notiks skolas pagalmā.
     15.00 Lejasciema kapsētā notiks piemiņas brīdis “Mūžības puķē ziedēt”. Bijušo skolas direktoru, vietnieku un skolotāju atdusas vietas rotāsim svecēm, ziediem. Aicinām atcerēties un pieminēt savus mūžībā aizgājušos klases biedrus! Plkst.14.45. no skolas tiek organizēts transports uz kapsētu un atpakaļ.
     16.00 vēstures stundā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā “Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz mūsdienām” piedalīsies Latvijas Universitātes profesore Maija Kūle, kultūrvēsturnieks Jānis Polis un skolas absolvente Līga Elizabete Balode, lai pieminētu 330.gadskārtu, kopš mācītājs Ernsts Gliks dibināja skolu Lejasciemā, atsauktu atmiņā skolu attīstību Vidzemē.
     18.00 svinīgais pasākums “Caur ziediem pāri laikiem” notiks Lejasciema kultūras namā. Tajā uzstāsies Lejasciema vidusskolas skolēni, tiks sveikti esošie un bijušie skolotāji, skolas darbinieki.
     Pasākumu fotografēs “Berga foto” meistari, kuri aicina visus pēc koncerta pulcēties uz LIELO kopbildi skolas pagalmā!
     20.00 saviesīgā daļa skolas zālē “Un atkal zilā vakarā…” ar lieliskiem muzikantiem. Zālē būs garie galdi, kur varēs pulcēties kopā pa izlaidumiem, kavēties atmiņās, priecāties par atkaltikšanos. Vēlams ierasties ar “groziņiem”. Papildināt groziņu saturu un iegādāties kafiju varēs pie kafejnīcas “Ozoli” darbiniekiem skolas 1.stāvā. Fotografēšanās kopā ar “Berga foto” paredzēta 5.kabinetā.
     22.00 pulcēsimies pagalmā uz svētku kulmināciju! Pēc tam visus klātesošos cienāsim ar saldumiņu! Un balle varēs turpināties līdz rītam.

Uz tikšanos!
Skolas administrācija

Ziņa pievienota: 24.05.2019

      Kad dzīvības rītausmā debesīs modās eņģeļi, tie sāka dziedāt, un, kad tie sāka dziedāt, pasaule sāka veidoties. Dievišķā Gara vadīti eņģeļi radīja Visuma mūziku, tā kļuva par dvēseles valodu visos laikos, tā kļuva pat jūtu un noskaņu mājokli, tā kļuva par skaņās izteiktu dvēseles dzīvi. Ja tai piešķīra vārdus, radās dziesma...
   11. maijā Lejasciema kultūras namā, lai godinātu kora dziesmu un svinētu 80 gadus, kopš Lejasciemā notika I Dziesmu svētki, sadziedāja 4 kori - Saldus sieviešu koris "Varavīksne", vadītāja Evelīna Cielava, Bērzaunes pagasta vīru koris 'Gaiziņš", vadītāja Antra Āboltiņa, Lejasciema jauktais koris " Kaprīze", vadītāja Ineta Maltavniece un Lejasciema vidusskolas 1.-4. klašu koris, vadītāja Baiba Ozoliņa Maltavniece.

    Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja

 
Ziņa pievienota: 14.05.2019

     Pirmajās Lieldienās Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā bija īpašs notikums. Tika atklāta Sandras Semenkovičas gleznu izstāde. Prieks, ka atklāšanas dienā izstāžu zālē iegriezās tik kupls apmeklētāju skaits, bet vēl lielāks prieks bija redzēt apmeklētāju sajūsmu, pārsteigumu, saviļņojumu, raugoties Sandras gleznās.
     Sandras gleznu izstāde vēl būs skatāma līdz 17.maijam.

Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs atvērts apmeklētājiem:

Otrdienās 9.00 - 12.00    13.00 -18.00
Piektdienās 9.00 - 12.00    13.00 -18.00

Citā laikā, iepriekš piesakoties T.28352466

Ziņa pievienota: 14.05.2019

       

     12.maija pavasara skrējienā jau tradicionāli piedalījās arī lejasciemieši. Godalgotas vietas izcīnīja 4 mūsu skrējēji: 3 km distancē V13 grupā 1.vieta Adrianam Stepem, kurš finišēja arī kā pirmais starp visiem 3 km skrējējiem, 3.vieta Artūram Filipam Igaviņam, S16 grupā 2.vieta Jolantai Pencei, 3.vieta Elizabetei Galvanei. Savukārt, 6 km distancē V16 grupā 2.vieta Gustavam Galvanam. Pavisam nedaudz līdz godalgotai vietai 1 km distancē pietrūka Jēkabam Kubuliņam, kuru no 3.vietas šķīra vien nepilna sekunde, attiecīgi iegūta 4.vieta, tāpat 4.vieta, tikai 3 km distancē, arī Martinam Kristeram Celmam.

 

Ziņa pievienota: 14.05.2019
Ziņa pievienota: 10.05.2019