jaunumi

Biedrība “SATEKA”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

9.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks

01.11.2020. - 01.12.2020.

Ziņa pievienota: 05.10.2020

  19913.99 eiro
·  Lejasciems
·  Biedrība "Labākai rītdienai"
Projekta realizācijas vieta: Tirgus laukums, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50640120435).
Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 913,99 EUR.
Projekta mērķis: Sakārtojot vietējo infrastruktūru, radīt un stiprināt cilvēku ticību un tiekšanos pēc labākas, tīrākas, skaistākas dzīves kvalitātes.
Kā līdzekli mērķa sasniegšanai esam izvēlējušies atjaunot Lejasciema sirdi...

Ziņa pievienota: 06.10.2020

     Programmas “Solis pretī uzņēmējdarbībai” laikā pasniedzējas Mudītes Motivānes vadībā apmācību dalībniecēm bija iespēja iegūt vērtīgus padomus, kā  patstāvīgi organizēt savas saimnieciskās darbības grāmatvedību.
     Savukārt kopā ar Ilzi Mezīti (fotostudija “Milze”) guvām vērtīgu padomu kā fotografēt un reklamēt savu produktu, radoši darbojoties, veidojām fotostūrīti, kurā tapa burvīgi foto. Paldies pasniedzējām par vērtīgo pieredzi, kas gūta apmācību ietvaros, par ierosmi un uzmundrinājumu turpmākajam darbam!
    

Ziņa pievienota: 02.10.2020