jaunumi

  
     Lejasciemā sācies ceriņu ziedēšanas laiks. Burvīgās smaržas apreibināti, 14.maijā atklājām Gulbenes Mākslas skolas skolotājas Lailas Uiskas audzēkņu darbu izstādi. Paldies Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema pūšamo instrumentu klases audzēkņiem par muzikālajiem priekšnesumiem (koncertmeistare Ineta Maltavnieve, skolotājs Juris Ivanovs) un mākslas darbu autoriem par brīnišķīgo izstādi!

     Aicinām apmeklēt izstādi un apskatīt šobrīd ziedošo Lejasciemu!
 

Ziņa pievienota: 16.05.2018
 
Ziņa pievienota: 16.05.2018

     Gulbenes novada apsekojamo teritoriju KARTE

     Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Ziņa pievienota: 14.05.2018
 
Ziņa pievienota: 09.05.2018

     Lejasciema vidusskolas/ SK"Lejasciems" skrējēji aizvadījuši 2.posmu taku skriešanas seriālā "Stirnu Buks". Šajā posmā divas uzvaras meitenēm - Jolantai Pencei (U16S grupā) un Evai Bērziņai (U20S grupā). U14V grupā 2.vieta Artūram Filipam Igaviņam, bet visai SK "Lejasciems" komandai kopā izdevies izcīnīt stiprākās komandas titulu, jo arī pārējie skrējēji izcīnījuši ļoti augstas vietas, tikai nedaudz atpaliekot no pirmā trijnieka.

Foto:Ģirts Freijs

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Ziņa pievienota: 07.05.2018