jaunumi

Sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem noteikti satiksmes ierobežojumi uz autoceļiem Lejasciema pagastā līdz 2016.gada1.maijam

Nr. Autoceļa nosaukums Ceļa numurs Garums (km) Ierobežojuma veids
1. Lembupe – Ledupe (Salmaņu ceļš) 5-6 4.52 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts
2. Šoseja P34 - Ratenieki 5-22 3.40 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts
3. Šoseja P34 (14,6 km) – Miķītes 5-26 5.00 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts
4. Apši – Upītes 5-11 1.6 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts
5. Podnieki - Bārīši 5-23 1.5 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts

6.

Salaki - Mērupe

5-9

3.12 km

Kravas automobiļiem braukt aizliegts

7.

Umari - Krampani 5-30 1.3 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts

8.

Upmaļi - Krāces 5-19 1.24 km Kravas automobiļiem braukt aizliegts

9.

Upmaļi - Dambakalns 5-18 1.43 Kravas automobiļiem braukt aizliegts
Ziņa pievienota: 24.03.2016

Izstāžu kompleksā Rāmavā 24. starptautiskā lauksaimniecības un komunālas saimniecības izstāde šogad norisināsies no 7. - 10. aprīlim.

Ziņa pievienota: 11.03.2016
           Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Projektu pieņemšana no 06.04.2016.-06.05.2016. Projektus var pieteikt gan sabiedriskajām aktivitātēm, gan mazās uzņēmējdarbības attīstībai četrās rīcībās.
Ziņa pievienota: 11.03.2016

     Aicinām iedzīvotājus šī gada 21.martā apmeklēt Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldi laikā no plkst.10.00 līdz 12.00 un Daukstu pārvaldi laikā no plkst.13.00 līdz 15.00, bet 22.martā apmeklēt Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldi laikā no plkst.10.00 līdz 12.00 un Lejasciema pārvaldi laikā no plkst.13.00 līdz 15.00 , kur mūsu speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt gada ienākumu deklarāciju Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Ziņa pievienota: 09.03.2016

P aziņojums par izsoles rezultātiem

2016.gada 15.martā plkst.10.00 Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošās kustamās mantas – autobusa VW LT35, reģistrācijas numura zīme EK 5756, 1997.gada izlaidums, izsole.

Dalībai izsolē bija pieteicies viens pretendents – SIA “ANRO L”, reģistrācijas numurs 44102020362, juridiskā adrese Blaumaņa iela 1B-11, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

Izsoles komisija NOLĒMA:

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo kustamo mantu –autobusu VW LT35, reģistrācijas numurs EK 5756, 1997.gada izlaidums, pārdot SIA “ANRO L”, reģistrācijas numurs 44102020362, juridiskā adrese Blaumaņa iela 1B-11, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, par summu 2013,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro).

 

ATTĒLI
IZSOLES NOTEIKUMI

 

Ziņa pievienota: 16.03.2016