jaunumi

     Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.

Ziņa pievienota: 09.03.2018

   
  3.marta vakarā tikāmies jauniešu vokāli instrumentālā ansambļa “DEEP SILENCE” koncertā.  Paldies jums, jaunieši, par brīnišķīgo koncertu!


 

Ziņa pievienota: 07.03.2018

     3.martā Lejasciema pagasta bibliotēkā notika Jura Zaķa grāmatas "Pie Gaujas iztekām" atvēršanas svētki.

     Grāmatā Juris izpētījis un aprakstījis Gaujas sākuma dažādos variantus, kā laika gaitā mainījusies situācija dabā un ļaužu skatījums uz to, kur tad sākas Gauja. Protams, kurš variants ir īstais, ar simts procentu pārliecību atbildēt nevar, bet, izlasot grāmatu, paši varēsiet spriest, kurš no variantiem jums šķiet pieņemamāks un pamatotāks.
      Atvēršanas svētkos varējām vērot Agnetas Švarces - Švampānes fotogrāfijas - Gauja četros gadalaikos, Arta Gaiļa izpildījumā klausīties dziesmas par Gauju un, protams, klausīties izdevējas Ilonas Vītolas un paša autora Jura Zaķa stāstus par grāmatu un tās tapšanas vēsturi.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 08.03.2018

     Šajā mācību gadā vairākiem mūsu skolas skolēniem ir izdevies veiksmīgi apliecināt savas zināšanas un prasmes dažādu mācību priekšmetu novada olimpiādēs, gūstot labus un izcilus rezultātus un godalgotas vietas.
     Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiādē Anetei Antiņai – 3.vieta (skolotājs Aldis Doropoļskis), latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. lašu grupā Alisei Tuļķei un Madarai Lācītei – atzinība (skolotāja Sanita Puriņa), olimpiādē koka un metāla tehnoloģijās atzinība – Gustavam Galvanam (skolotājs Guntārs Šmits), krievu valodas olimpiādē Artim Gailim – 3.vieta (skolotāja Jeļena Duļbinska), latviešu valodas un literatūra olimpiādē 11.-12. klašu grupā 1.vieta Alisei Prancānei, 3.vieta Katrīnai Uiskai (skolotāja Sanita Puriņa).....

Ziņa pievienota: 27.02.2018