jaunumi

 
     Lejasciema vidusskola iesaistīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts jau tiek īstenots Latvijā no 2017. gada marta. Savukārt Lejasciema vidusskola iesaisti projektā „Pumpurs”  uzsāk  2017.2018. mācību gada 2. semestrī. Līdz mācību gada beigām  iesaistīsim  vairākus Lejasciema vidusskolas jauniešus, skolotājus un atbalsta personālu.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 
     Ar pašvaldību ....

Ziņa pievienota: 26.02.2018

     7.februārī apritēja 90 gadi kopš Lejasciema pilsētas dibināšanas. Lejasciems kā pilsēta pastāvēja tikai nepilnus 11 gadus, bet šim posmam ir nozīmīga vieta Lejasciema vēstures veidošanā.  Tāpēc 10.februāra vakarā tikāmies Lejasciema kultūras namā - literāri muzikālā pasākumā. Vakara pirmajā daļā mazliet ieskatījāmies “vēstures lappusēs”, gūstot priekšstatus par tā laika dzīvi Lejasciema pilsētā. Tie, kuri nebija pasākumā, bet vēlas ko vairāk uzzināt par šo laiku Lejasciemā, var skatīt nelielu ekspozīcija kultūrvēstures mantojuma un tradīciju centrā, kura veltīta šim laikam.
     Tāpat kā pilsētiņas laikā, arī tagad mēs varam lepoties ar gudriem, radošiem un talantīgiem cilvēkiem, kuri ir lejasciemieši savās domās un sirdīs, kuru radošajos darbos Lejasciems ir bijis iedvesmas avots. Tādēļ pasākuma otrajā daļā bija iespēja klausīties mūsu pašu literātu - Janas Igaviņas, Agnetas Švarces - Švampānes un Irisas Puidzes eseju un dzejas lasījumus. Kā jubilejās ierasts, mums bija arī ciemiņi -  Jaungulbenes postfolkloras grupa “Dadzes”, kas priecēja lejasciemiešus ar muzikālu sveicienu.
     Paldies Ilonai Vītolai par īpašo pārsteigumu – svētku kūku, ar kuru vakara izskaņā varēja cienāties visi pasākuma apmeklētāji!

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Ziņa pievienota: 22.02.2018

     Lejasciema vidusskolā 2018.gada 10. februārī notika skolas forums ar mērķi – uzzināt un apkopot sabiedrības viedokli par Lejasciema vidusskolas tālākās attīstības iespējām. Apzinoties to, ka skola ir pagasta sirds un bez tās nav nākotnes arī apdzīvotajai vietai, bija ļoti svarīgi plašākā auditorijā runāt par skolas attīstības jomām. Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks pirms 329 gadiem dibināja skolu Lejasciemā, viņa misija bija dot izglītību cilvēkiem, kas sīksti turējās Vidzemes laukos, arī amatnieku un plostnieku apdzīvotajā Lejasciemā. Gadsimtu laikā skolu jomā daudz kas mainījies. Šobrīd Lejasciema centrā atrodas vidusskola, kurā mācās 124 skolēni ne tikai no Lejasciema, bet arī ......

Ziņa pievienota: 15.02.2018

      7.februārī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" notika "Gada balvas vieglatlētikā 2017" svinīgais pasākums, kurā tika sveikti arī Latvijas čempionāta taku skrējienos skolu jauniešiem "Stirnu buks 2017" kopvērtējuma uzvarētāji. Starp laureātiem arī Lejasciema jaunieši: U12 vecuma grupā 1.vieta Artūram Filipam IgaviņamU14 vecuma grupā 1.vieta Jolantai Pencei un U18 grupā 2.vieta Evai Bērziņai.

 

Ziņa pievienota: 12.02.2018
Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61
Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.
Ziņa pievienota: 09.02.2018