jaunumi

      Lejasciema vidusskolas skrējēji treneres Lāsmas Gabdulļinas vadībā aizvadījuši līdz šim medaļām bagātāko, piekto, taku skrējiena "Stirnu Buks" posmu Milzkalnē.

     Artūrs Filips Igaviņš arī šoreiz palika nepārspēts un ieguva 1.vietu U12V grupā, Jolanta Pence ieguva 2.vietu U14S grupā, viņa arī otrā ātrākā skrējēja starp visu vecumu skolniecēm, Gustavam Galvanam – 3.vieta U16V grupā un Evai Bērziņai 2.vieta U18S grupā. Lai arī līdz godalgotām vietām neaudz pietrūka, augstus rezultātus uzrādīja arī pārējie Lejasciema skrējēji.

Pārējo dalībnieku rezultātus un foto var meklēt www.stirnubuks.lv.

Dana Puidze
Ziņa pievienota: 22.08.2017

      Aizvadīti lielākie sporta svētki Lejasciemā - Šķūnenieku Kauss. Divas diena, kurās dalībnieki varēja piedalīties, 10 km riteņbraukšanā, velokrosā, triatlonā un futbolā. Galvenajā sacensību disciplīnā, 10 km šosejas riteņbraukšanā, piedalījās līdz šim lielākais dalībnieku skaits 22 gadu laikā – 303. Iegūtas mazas un lielas uzvaras, kāds uzlabojis savu iepriekšējā gada rezultātu, kāds apsteidzis kaimiņu, kāds ieguvis godalgotu vietu. Par sacensību absolūtajiem uzvarētājiem 10 km distancē un galvenās balvas ieguvējiem kļuva Jānis Andersons un Madara Kukaine.

     Paldies organizatoru komandai par šiem svētkiem, kurus radāt mums jau vairāk kā divdesmit gadus!

Sacensību rezultāti: www.skunenieki.lv
Foto: https://www.facebook.com

Dana Puidze
Ziņa pievienota: 14.08.2017
     Visā Latvijas teritorijā projekta “Dabas skaitīšana” jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā – gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

   
Kartē varat skatīt Gulbenes novada apsekojamo teritoriju laiku pa gadiem.

 

     Plašāka informācija par projekta “Dabas skaitīšana”  jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”:

www.skaitamdabu.gov.lv <http://www.skaitamdabu.gov.lv>

skaitamdabu@daba.gov.lv <mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv>

 
Ziņa pievienota: 14.08.2017

Raidījums "Aiz 100 kilometra" par CanAm Trophy Latvia 4.posma sacensībām un to organizatoru Sandi Putniņu.Raidījums "Aiz 100 kilometra" par Lejasciemu jūnijā, zilo ceriņu ziedēšanas laikā.

 
Ziņa pievienota: 09.08.2017

     "-Es zinu tādu vietu, kur saule pin rasas vainagus un ūdens burbuļošana skan kā visskaistākā mūzika,- teica jaunais gulbis savai tikko satiktajai draudzenei. –Šeit, “Gulbīšu parkā”, ir pārāk skaļi, vai gribi, es tevi turp aizvedīšu?

   -Kā sauc to vietu? - jautāja draudzene. -To vietu sauc par  Lejasciemu. Nebaidies!- uzsauca jaunais  gulbis savai draudzenei. Un gulbju pāris pacēlās spārnos savam skaistākajam lidojumam.
     Jau pavisam drīz viņi atradās virs ceļu krustojuma. - Uz Lejasciemu ved divi ceļi. Tas tāpēc, lai cilvēki vienmēr satiktos, arī tad, ja kādu laiku viņu ceļi bijuši šķirti,- teica gulbis,- bet mēs lidosim augstāk, lidosim kopā!
     Drīz zem gulbju spārniem varēja redzēt stalto priežu un biezo egļu galotnes. Starp tām kā.....

Ziņa pievienota: 02.08.2017