jaunumi

      Laikā no 4 – 7. jūlijam Lejasciema bērni un jaunieši aktīvi iesaistījās baskāju takas izveidošanā, kas notika projekta „Izkustini kājas" ietvaros (Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2017). Kopumā taku veidoja 16 projekta dalībnieki vecumā no 8 – 17 gadiem. Katra diena tika pavadīta aktīvi strādājot – takas sagatavošanā un materiālu sagādē. Esam izveidojuši 15 m garu un 60cm platu baskāju taku ar visdažādākajiem materiāliem, kā piemēram: čiekuriem, smiltīm, granti, koka sprungulīšiem, Gaujas akmentiņiem, šķembām, skaidām un sūnām. Tika iegādāti dažādi košumkrūmi un skujkoki, kas taku kopumā padara skaistāku un košāku.
     Liels paldies Ingai Naglei par palīdzību stādu izvēlē, atvešanā kā arī to izvietošanā – sastādīšanā. Ja pirms tam jauniešiem šis darbs likās ļoti vienkāršs, tad darba procesā  izjutām to, ka tas bija grūts un laikietilpīgs process. Dabas takai pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots soliņš, kas ļoti labi iederas, un arī noderēs kādam vecākam cilvēkam, kur apsēsties, kamēr bērni dodas pa baskāju taku. Devāmies arī nelielā pārgājienā līdz iemīļotajam „Sēravotam”, kur pa ceļam pildījām uzdevumus, kā arī tika vākti vēl materiāli dabas takai. Nobeigumā, desiņu cepšana un dažādas spēles un pārrunas par paveikto darbu. Jaunieši ir ļoti gandarīti par paveikto. Plānojam ar laiku taku papildināt un uzlabot. Paldies ikvienam, kas pielika roku pie takas izveidošanas un radīja kopības sajūtu veidojot īpašo vietu, kas atrodas aiz Lejasciema vidusskolas.

Anna Žīgure

Ziņa pievienota: 27.07.2017

      25.jūlijā, kā jau iepriekš (pēc veiksmīgi notikušām auto orientēšanās sacensībām pirms gada) tika solīts, notika auto orientēšanās sacensības nr.2.
     Šaubījāmies, vai šogad pasākums būs tikpat kupli apmeklēts kā pagājušajā gadā, jo 25.jūnijs bija svētdienā, un otrā dienā pēc garajām brīvdienām jāatgriežas atkal darbos. Tomēr, raizēm nebija pamata, dalībnieku skaits šogad bija gandrīz tāds pats kā pagājušajā gadā, piedalījās tikai par vienu ekipāžu un diviem dalībniekiem mazāk nekā pirmajās auto orientēšanās sacensībās, šogad startēja - 16 komandas, 70 dalībnieki.
     Dalībnieku uzdevums bija apmeklēt 13 kontrolpunktus, kas gandrīz visām ekipāžām arī veiksmīgi izdevās. Tām komandām, kuras kādu kontrolpunktu bija izlaidušas, lai arī nebija vairs iespējas cīnīties par ļoti augstām vietām, tomēr, kā atzina viena no šādām komandām, tad kopā pavadītais laiks bija lielisks, un rezultāts nemaz nav tas svarīgākais...

Ziņa pievienota: 28.06.2017

      9.jūnijā Lejasciema estrādē un tai tuvu esošajos pagalmos notika Gulbenes novada ”Vasaras senioru spēles - Lejasciema krāsās”, kuras šogad organizēja Lejasciema pagasta pārvalde, SK ,,LEJASCIEMS” sadarbībā ar Gulbenes novada pensionāru biedrību ,,Atspulgs-5”. Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem par atsaucību sacensību organizēšanā un tiesāšanā, Intai Balodei par doto iespēju vienu no sacensību uzdevumiem organizēt viņas dārzā. Dalībnieki savus spēkus pārbaudīja 14 dažādos sporta veidos.

1.vietu spēlēs ieguva Litenes pagasta komanda, 2.vietu - Lejasciema pagasta komanda, 3.vietu – Rankas pagasta komanda.

Ziņa pievienota: 28.06.2017

     10. jūnijā pie muižas ēkas tika atklāta āra lasītava. Koku paēnā ir novietota ērta nojume ar soliem un galdu. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā WiFi bezvadu internetu, brīvā dabā palasīt presi, satikties ar draugiem un domubiedriem vai vienkārši atpūsties. Bērni var brīvo laiku pavadīt, spēlējot lielizmēra āra spēles (riču-raču, dambreti un samezglojies). Man prieks, ka mālmuižnieku un kaimiņu pagasta bērni aktīvi bauda šo iespēju. Spēles bibliotēka piedāvā izmantot bērnu pasākumos pagasta teritorijā un arī ārpus tā.
     Paldies Danai, Annai, Jānim, Mārim un Dacei par sniegto atbalstu pasākuma rīkošanā! Paldies Ingai un Ditai par garšīgo torti! Paldies dzejniecei Irisai par sirsnīgo dzeju pašas autores izpildījumā, un, protams, visiem mīļš paldies, kuri atrada laiku apmeklēt šo pasākumu!

Bibliotekāre-Sofija

Ziņa pievienota: 28.06.2017

     Piecas nedēļas nogales Druvienas pamatskolā tikās 14 apmācību “Klūdziņu grozu darināšana” dalībnieki, lai Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra organizēto apmācību ietvaros apgūtu gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par klūgu pīšanai nepieciešamajiem materiāliem un to iegūšanu, sagatavošanu, nepieciešamo aprīkojumu un darbarīkiem. Apguva groza pīšanas prasmes un guva ieskatu dažādās klūgu pīšanas tehnikās.
     Noslēguma nodarbībā dalībniekiem 8 stundu laikā bija jānopin klūdziņu grozs. Šī bija lieliska iespēja dalībniekiem pašiem darba procesā izvērtēt apmācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un pielietot tās praksē, patstāvīgi pinot grozus.
Dalībnieki bija ļoti apmierināti ar pasniedzējas Ineses Zvejnieces darbu, uzteica par pacietību, pozitīvo, iedvesmojošo attieksmi. Dalībnieki ne tikai priecājās par jauniegūtajām zināšanām, bet arī par pozitīvā gaisotnē pavadītām nodarbībām, iegūstot jaunus draugus un domubiedrus.
      “Pamati ir ielikti, tālāk viss pašas rokās. Darbs dara darītāju!” saka apmācību dalībniece.

“Pieaugušo neformālās izglītības programma “Klūdziņu grozu darināšana” tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 31.05.2017