jaunumi

Jūsu viedoklis ir svarīgs!

      Sadarbībā ar Gulbenes novada domi, mums kopā ir lieliska iespēja uzlabot uzņēmējdarbības vidi novadā – no 2016. - 2023.g. piesaistot daļu no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīcībā esošajiem atbalsta instrumentiem €25,76milj.apmērā.
      Anketas datu apkopojums ir galvenais resurss Biznesa inkubatora attīstības plāna veidošanā. Jūsu sniegtās atbildes uz anketas jautājumiem var noteikt Biznesa inkubatora izveidi Gulbenes novadā, citiem vārdiem sakot - MUMS IR TIKAI VIENA IESPĒJA pierādīt Gulbenes novada potenciālu Latvijas pašvaldību konkurencē.

      Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa ir gatava turpināt darbu un palīdzēt Jums attīstīties!

http://biznessgulbene.mozello.lv/

Ziņa pievienota: 13.04.2016

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku „sezona" nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav lietus un ir vēss vai silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug.
2015.gadā Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas ugunsgrēki. Kūlas degšanas rezultātā nodega 33 ēkas, četras automašīnas un cieta trīs cilvēki. Kopumā pagājušajā gadā kūlas dedzināšanas rezultātā izdega 3256 hektāri Latvijas teritorijas.
KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU? KO DARĪT, JA DEG KŪLA? VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU? KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU? Atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī izplatītākos mītus un patiesības lasiet tālāk!

Ziņa pievienota: 11.04.2016

Pagājušā gada jūnijā novada amatnieku biedrība aicināja novada ļaudis un ciemiņus piedalīties kopīgā Gulbenes novada musturdeķa veidošanā. Arī Lejasciema pagasta iedzīvotāji un ciemiņi piedalījās deķa tapšanas procesā un izgatavoja savus gabaliņus,no kuriem izveidoja lielo musturdeķi. Kopā musturdeķi veido 437 dažādu rakstu un krāsu gabaliņi, no kuriem kopā ir izdevies izveidot 2,35 x 2,80 metru lielu un krāšņu deķi. Tā tapšanā, adot, tamborējot, šujot un citādi palīdzot,ir reģistrēti 117 dalībnieki no visa mūsu novada, kā arī 35 Lielā orientēšanās brauciena "Rēzekne-Gulbene" komandas, kurām viens no uzdevumiem bija mājasdarbs - musturdeķa gabaliņš.
Šobrīd Gulbenes novada musturdeķis ir apskatāms Gulbenes kultūras centra foajē, ļoti iespējams, ka vēlāk tas atceļos arī līdz mūsu pagastam.
GALERIJA

Dana Puidze
Ziņa pievienota: 31.03.2016


30.martā plkst.18oo Gulbenes novada bibliotēkā notika lejasciemietes Mirdzas Ankupas fotoizstādes "Palaidu sapņus debesīs mirdzēt" atklāšanas pasākums. Daļa no izstādē redzamajiem fotoattēliem jau iepazīti Ineses Toras un Mirdzas Ankupas kopdarbā - dzejas krājumā "Mani un tavi dvēseles putni" (2014). Izstādē, kas apskatāma Gulbenes bibliotēkā, akcents likts uz mākoņiem - smalkiem kā mežģīnes un kārtainiem kā kupenas. Tādiem, kas liek pasapņot, saskatīt priekšmetus un līdzības.

Pasākumu kuplināja Ineses Toras dzeja un Ingas Deigeles dziesmas.GALERIJA

Rita Gargažina

Ziņa pievienota: 31.03.2016