Pārvalde >

Iepirkumi

ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada
Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" būvuzraudzība


Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas
iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, uzaicina
iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" būvuzraudzība".

Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/2/ERAF.

Tehniskais projekts apskatāms pie 2014.gada 8.aprīlī izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu
veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" ietvaros ".
Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/14/ERAF.

Dokumenti atrodami šeit: http://www.gulbene.lv/index.php/iepirkumu-procedras/6873-bvv

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta
Lejasciema ciemā – II kārta" ietvaros


Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus
iepirkumam „Būvdarbu veikšana ERAF
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" ietvaros ", iepirkuma identifikācijas
Nr. GND-2014/14/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.05.2014. plkst.10.00.

Dokumenti atrodami šeit: http://www.gulbene.lv/index.php/iepirkumu-procedras/6846-ltt