Pārvalde > Pagasta pārvalde informē

Par siltumenerģijas pakalpojumu maksas izmaiņām

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augustā sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 48.§), ar kuru tika noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.

 

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2019. gada 1.janvāri Gulbenes novada Lejasciema pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:

 

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,16

0,14*

1,30

juridiskām personām

m2 mēnesī

1,16

0,24

1,40

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,50

0,18*

1,68

           

Piezīmes.

* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu

 

Ar Gulbenes novada domes sēdes 2018.gada 30.augusta lēmuma “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 48.§), saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv ,kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas izmaiņām

            Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.12, 34.§), ar kuru tika noteikta maksa par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā un Veri apdzīvotā vietā.
 
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2018. gada 1.novembri juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā un Veri apdzīvotā vietā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
1) maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,46 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2) maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
           
Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
 
Ar Gulbenes novada domes sēdes 2018.gada 28.jūnija lēmuma “Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.12, 34.§) saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv ,kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.

 

Paziņojums par izsoli

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu VW LT35, 1997.gada izlaidums, dzinēja tilpums 2,4, dīzeļdegviela.

Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2360,00 (divi tūstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 236,00 (divi simti trīsdesmit seši euro 00 centi).

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28640505 (Jānis).

Izsole notiks 2015.gada 3.septembrī plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var Lejasciema pagasta pārvaldē pie lietvedes katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015.gada 2.septembrim plkst.16.00. 


VAIRĀK INFORMĀCIJAS MĀJAS LAPAS JAUNUMU SADAĻĀ!!!