Pārvalde > Kontakti

Pagasta pārvaldes darbinieki


Pagasta pārvaldes vadītājs  


Māris MILNS 


t. 28379485


maris.milns@gulbene.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs


Edvīns GRĪSLIS


t.25720446


edvins.grislis@gulbene.lv

 
Grāmatvedība  

                       
t. 644 73664,           

   26485287
 

   
Grāmatvedības uzskaitvedis
 
Daiga ŽVIRIŅA             
 
  daiga.zvirina@gulbene.lv
 
 
Lietvede Dace MILNE

t. 644 73 660,    

   26381769
 

lejasciems@gulbene.lv

 
 

Pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem:

Katras mēneša pirmajā trešdienā

09.00 - 10.00         

VP Vidzemes reģiona
pārvaldes Gulbenes iecirkņa
Kārtības
policijas nodaļas inspektors
Kaspars TAURENIS


 

      t. 25484683 vai 110

Trešdienās 9.00 - 12.00

Gulbenes novada lauku attīstības
speciāliste
Anita ROZENBERGA

      t. 26541865

      e-pasts:
      anita.rozenberga@llkc.lv