Pārvalde > Kontakti

Pagasta pārvaldes darbinieki


Pagasta pārvaldes vadītājs  


Komunālās saimniecības
vadītājs
Māris MILNS  


Jānis KUPCIS
t. 28379485 


t. 28640505
maris.milns@gulbene.lv


janis.kupcis@gulbene.lv
Grāmatvedība  


t. 644 73 664,

   26485287
 

 
Galvenā grāmatvede
 
Daiga ŽVIRIŅA 
 
  daiga.zvirina@gulbene.lv
 

Grāmatvede
 

Inese ŠTEINBERGA
 
  inese.steinberga@gulbene.lv
 
Lietvede Dace MILNE

t. 644 73 660,    

   26381769
 

lejasciems@gulbene.lv
Šoferis


 
Uldis BERKOLDS


 
t. 26563010


 

 

Pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem:

Katras mēneša pirmajā trešdienā

09.00 - 10.00         

VP Vidzemes reģiona
pārvaldes Gulbenes iecirkņa
Kārtības
policijas nodaļas inspektors
Kaspars TAURENIS


 

      t. 25484683 vai 110

Trešdienās 9.00 - 12.00

Gulbenes novada lauku attīstības
speciāliste
Anita ROZENBERGA

      t. 26541865

      e-pasts:
      anita.rozenberga@llkc.lv