Pārvalde > Pagasta pārvalde informē

Informācija par izmaiņām siltumenerģijas pakalpojumiem no 2019.gada 1.oktobra

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 4.§), ar kuru tika noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.
 
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde brīdina, ka ar 2019. gada 1.oktobri fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
 

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:
fiziskām personām MWh 58,59 7,03* 65,62
juridiskām personām MWh 58,59 12,30 70,89
 

           
Piezīmes.
* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu
 
Ar Gulbenes novada domes sēdes 2019.gada 27.jūlija lēmuma “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 40.§), saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv ,kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.
 
 
     2019.gada vasarā daudzdzīvokļu mājās un iestādēs, kurām Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, ir uzstādīti siltumskaitītāji.
     Siltumskaitītāji uzstādīti – viens daudzdzīvokļu mājā “Gaujmalas”, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā A.Sakses ielā 1, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19A, divi skaitītāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19B.
     Sākot ar 2019.gada 1.oktobri, uzsākot jauno 2019./2020.gada apkures sezonu, katru mēnesi tiks uzskaitīts patērētais kopējais siltuma daudzums mājai.
    Jaunajā apkures sezonā iedzīvotājiem mēneša maksa par saņemto siltumenerģiju būs atkarīga no tā, cik daudz siltuma patērēs dzīvojamā māja, cik lieli būs siltuma zudumi. Tas nozīmē, ka siltākajos ziemas mēnešos maksa par siltuma patēriņu būs mazāka, bet aukstākajos mēnešos lielāka (saskaņā ar siltumskaitītāju rādījumiem).
    Iedzīvotājiem pašiem būs jāseko līdz siltuma patēriņam, veicot siltuma padeves regulēšanu atkarībā no laika apstākļiem un gaisa temperatūras, tāpēc nepieciešams vienoties par atbildīgo personu, kura veiks siltuma padeves regulēšanu. Tāpat iedzīvotājiem jāseko līdzi siltuma zudumiem – apkures cauruļu izolācijas stāvoklim pagrabos.
     Pamatojoties uz siltumskaitītāja rādījumu dzīvojamajai mājai tiks aprēķināta maksa par siltumu (siltuma daudzums x tarifs), saskaņā ar šo aprēķinu, tiks sagatavoti rēķini dzīvokļiem, sadalot aprēķināto maksu uz dzīvokļu apkurināmajām platībām.
Lejasciema pagasta pārvalde
 

 

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas izmaiņām

            Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.12, 34.§), ar kuru tika noteikta maksa par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā un Veri apdzīvotā vietā.
 
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2018. gada 1.novembri juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā un Veri apdzīvotā vietā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
1) maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,46 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2) maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
           
Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
 
Ar Gulbenes novada domes sēdes 2018.gada 28.jūnija lēmuma “Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.12, 34.§) saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv ,kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.

 

Paziņojums par izsoli

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu VW LT35, 1997.gada izlaidums, dzinēja tilpums 2,4, dīzeļdegviela.

Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2360,00 (divi tūstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 236,00 (divi simti trīsdesmit seši euro 00 centi).

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28640505 (Jānis).

Izsole notiks 2015.gada 3.septembrī plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var Lejasciema pagasta pārvaldē pie lietvedes katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015.gada 2.septembrim plkst.16.00. 


VAIRĀK INFORMĀCIJAS MĀJAS LAPAS JAUNUMU SADAĻĀ!!!