Pārvalde > Sadarbības partneri

Sadarbība ar Rietavas pašvaldību Lietuvā

Sadarbība ar Lietuvu - Rietavas pašvaldību (Rietavo savivaldybe) - oficiāli uzskatāma par Gulbenes novada domes partnerību. Tomēr jaunatnes lietās cieša sadarbība veidojas arī Lejasciema pagasta jauniešu centram "Pulss" ar Rietavas atvērto jauniešu centru "Aura".Lejasciema pagasta jauktais vokālais ansamblis "Akcents" un jauniešu centra "Pulss" vadītāja
Inga Deigele kopā ar Gulbenes novada pārstāvjiem viesojas Rietavā. 2011. gada jūnijs.

Sadarbība ar Barčiani pašvaldību Polijā

Kopš 2005. gada Lejasciema pagastam ir sadarbības partneri Polijā - Barčiani pašvaldība (Gmina Barciany). 2005. gada jūlijā pašvaldības parakstīja nodomu protokolu turpmākai sadarbībai, 2007. gada jūlijā - sadarbības līgumu, kas paredz sadarbību:
 

- pieredzes un informācijas apmaiņā pastāvošajā likumdošanā;
- delegāciju savstarpējo pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā;
- ekonomikas attīstības veicināšanā, paplašinot sadarbību starp organizācijām, uzņēmējiem;
- modernu tehnoloģiju ieviešanas veicināšanā agrorūpnieciskajā ražošanā un informācijas apmaiņā;
- informācijas apmaiņā par veselības sociālās aprūpes organizāciju darbu;
- vides aizsardzībā;
- izglītības, kultūras un sporta jomā, kopīgā dažādu izglītības, kultūras un sporta projektu realizācijā.


Barčiani pašvaldība atrodas Vārmijas - Mazūrijas (Warminsko - Mazurskie) provinces Ziemeļu daļā Polijā. Tā robežojas ar daļu Kaļiņingradas un četrām vietējām pašvaldībām. Barčiani pašvaldības teritorija ir 293,63 km2, iedzīvotāju skaits - 7,5 tūkstoši.
 

Barčiani ir labi attīstīta lauksaimniecība. Pašvaldības teritorijā darbojas 4 sākumskolas, 1 vidusskola, kā arī te ir kultūras centrs, sociālās palīdzības centrs, veselības centrs, bibliotēka un citas iestādes.


Apsveikums no Barčiani pašvaldības Lieldienās (04.2012.)