Pārvalde > Atkritumu apsaimniekošana

Šķiroto atkritumu konteineri

No 2018.gada 1.jūnija šķirojamo atkritumu konteineri atradīsies:
 
1. Rīgas iela 19, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
2. Pie Lejasciema vidusskolas, Rīgas iela 20, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
3. Pie Lejasciema vidusskolas internāta, A.Sakses iela 3a, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Paziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmums (prot. Nr. 17, 41.§.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m³ (vienu kubikmetru) – EUR 13.30 (trīspadsmit euro 30 centi) bez PVN.

2. Atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

3. Ar 2017.gada 1.februāri spēku zaudē 2014.gada 28.augusta Gulbenes novada domes sēdes lēmums „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.17, 28.§.).

Lēmums

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu

Atkritumu izvešana un norēķinu kārtība
2014. gada 18.oktobrī Gulbenes novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāk SIA „Vides pakalpojumu grupa”.
Lejasciema pagastā atkritumu konteineru iztukšošanas dienas noteiktas katra mēneša 2. un 4. pirmdienā.
No šķiroto atkritumu laukumiem konteineri tiks izvesti:

  • PET un kartons - katru ceturtdienu;
  • stikls - katra mēneša 2. ceturtdienā.
Par atkritumu izvešanu jānoslēdz līgums.
Līgumus var noslēgt:

  • aizpildot elektronisko pieteikumu http://www.vpgrupa.lv/index.php?page=234;
  • Ābeļu ielā 2, Gulbenes novada domes ēkā, 1.stāvā, 113.kabinetā, darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00;
  • SIA „Vides pakalpojumu grupa” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 66, darba dienās no 8:00 līdz 17:00
Tālruņi uzziņām: +371 25749599; +371 67461592.
Rēķinu par pakalpojumu iedzīvotāji var apmaksāt:

  • izmantojot internetbanku (Nordea Bank AB, A/S DNB banka, AS Swedbank, AS Citadele un AS SEB banka),
  • AS „Latvijas pasts” nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;
  • SIA „ALBA” norēķinu centrā, Rīgas ielā 36A, Gulbenē, uzrādot saņemto rēķinu,
  • visos SIA „Maxima” veikalu tīklos, pie kases uzrādot saņemto rēķinu.
Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina numuru.
Savukārt maisu iegāde sadzīves atkritumu vai šķiroto atkritumu uzkrāšanai tiek nodrošināta SIA „Vides pakalpojumu grupa” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 66, veicot skaidras naudas maksājumu – EUR 1.65 (ieskaitot PVN) par maisu (120 l).