Iestādes > PII "Kamenīte"

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 11a, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Kontakti

Vadītāja

Irisa PUIDZE

t./fakss 64471941
            
             26456107

e-pasts

kamenite@gulbene.lv


Apmeklētāju pieņemšana Lejasciema PII “Kamenīte” mācību gada laikā:

Vadītāja

Pirmdienās 8.00 - 10.00
   
Logopēde 
Ceturtdienās, piektdienās                          14.30 - 15.00

 
Papildus minētajam, ja apmeklētājs ir iepriekš pieteicies un norādījis risināmo
jautājumu, iestāde nodrošina, ka apmeklētāji tiek pieņemti arī citā laikā.

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pašnovērtējuma ziņojuma publiskā daļa

Iekšējie normatīvie akti

Iestādes apraksts un piedāvājums

LEJASCIEMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “KAMENĪTE”
Mācību valoda- latviešu
Darba laiks- dienas  (pl.7.00 - 19.00)
Iestāde piedāvā :
·        pirmsskolas izglītības programmu;
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Papildus  iespējas:
·         deju kolektīvs
·         speciālās fizkultūras nodarbības stājas profilaksei
·         
Atbalsts vecākiem:
·        individuālas konsultācijas pie logopēda, psihologa;
·        padziļināta bērna spēju attīstības analīze un rekomendācijas ( 3x mācību gadā);
·        vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas (individuāli vai grupās- nodarbību, u.c režīma momentu vērojums);
·        iespēja iesaistīties iestādes padomes darbā;
·        izglītojoši informatīvas lekcijas,  informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem, iespējamiem risinājumiem).


     Bērnudārza pirmsākumi Lejasciemā datējami ar 1951.gadu, kad, nepilnu gadu pastāvējis, bērnudārzs tiek likvidēts. No jauna bērnudārza darbība atsākas 1965.gadā. 1986.gadā bērnudārzs pārceļas uz jaunām telpām, kas būvētas tieši bērnudārza vajadzībām.
     2001.gadā, tiek apstiprināts iestādes nosaukums – pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”. Pašlaik iestādi apmeklē 55 bērni, vecumā no 1-7gadiem. Iestādē darbojas 4 grupas:

     1.Grupa “Zaķēni” (1,5-3 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Lija Sirmace, Klinta Brūniņa
Skolotājas palīdze: Sanita Uiska

     2.Grupa “Rūķīši” (3-4 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Ilze Gusare, Klinta Brūniņa
Skolotājas palīdze: Meldra Kokareviča

     3.Grupa “Gudrā Pūce” (5-6 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Ināra Šmite, Silva Miesniece
Skolotājas palīdze: Aiva Siliņa

     4.Speciālā grupa “Pasaciņa” (3-7 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Daina Račāne, Ramona Liepiņa
Logopēde: Sandra Biksīte
Skolotājas palīdze: Vija Liepiņa

                   

     Iestādē īsteno trīs izglītības programmas: vispārējo pirmsskolas un divas speciālās- bērniem ar valodas attīstības un jauktiem attīstības traucējumiem.        
      Vēl bez mācīšanās bērni arī dejo, rūpējas par staltu stāju, daudz dzied, svin svētkus, dodas pārgājienos un ekskursijās, spēlē un skatās teātra izrādes, daudz smaida un cītīgi rotaļājas ar draugiem… aug lieli un kļūst aizvien gudrāki.
     Bērnu vecākiem allaž ir iespējams konsultēties ar logopēdi, mūzikas skolotāju, medmāsiņu, psiholoģi, regulāri saņemt no skolotājām informāciju par bērna spēju attīstību; apmeklēt  vecāku sapulces, atvērto durvju dienas;  iesaistīties iestādes padomes darbā vai kaldināt gudrību  vecāku diskusiju klubiņā.


 Daži ieteikumi nākamo audzēkņu vecākiem
     1.Pirms esiet izlēmuši  savu bērniņu laist uz bērnudārzu, sazinieties ar mums! 

Atnāciet ciemos, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus, iepazītos ar nākamajām audzinātājām.
Tālrunis 26456107
     2.Pamazām sāciet mazuli radināt pie tāda paša dienas ritma, kāds tas ir pie mums. Svarīgi ir noteiktos laikos celties, doties diendusā, iet vakaros savlaicīgi gulēt.

     3.Māciet  un atļaujiet  mazulim pašam ēst -  pat tad, ja Jums šķiet,  ka viņš vēl  to nevar! Barojiet viņu, bet dodiet rokā karotīti arī pašam!
     4.Māciet padzerties no krūzītes!

     5.Laicīgi atradiniet no pudelītes!
     6.Izvērtējiet māneklīša nepieciešamību bērna ikdienā!
     7.Radiniet iet uz podiņa arī tad, ja vēl lietosim pamperus!

Būtu labi, ja bērns pa reizītei apsēstos arī uz podiņa un zinātu, kas tas tāds ir.
     8.Ejiet ar bērniņu nelielās pastaigās, jo pie mums kāds gabaliņš būs jāiet pašam! Nenesiet vienmēr tikai klēpī.

     9.Esiet droši! Nebaidieties paši, tad nebaidīsies arī Jūsu  bērni!

Mēs darīsim visu, lai Jūsu mazulis šeit justos labi.

 

Gulbenes novada pašvaldības normatīvie akti, kas reglamentē iestādes darbu:

PII "Kamenīte" ziņas

PII "Kamenīte" sagaida brīvprātīgo jaunieti no Itālijas

     17.septembrī PII "Kamenīte" lielie un mazie savā pulciņā uzņēma Marilenu Marconi - Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieci, kura pie mums atceļojusi no saulainās Itālijas.

     Savukārt 22.septembrī sagaidījām arī Romanu, Melanie un Valeriu, lai iepazītos un kopā darbotos. Ļoti priecājamies par iespēju uzņemt jauniešus mūsu iestādē. Pirmajos mēnešos, kopš brīvprātīgās meitenes pie mums ir ieradušās, esam paspējušas skolotāju dienas ietvaros doties kopīgā ekskursijā, aizvadīt Miķeļdienu, kurā tradīcijas šogad PII savijās ar sportiskām aktivitātēm. Uzreiz pēc kopīgās rudens mandalas veidošanas un jestrajām rotaļām, devāmies uz sporta laukuma atklāšanu. Mūsu iestādes bērni, audzinātājas un arī brīvprātīgā projekta meitenes pievarēja visu lielo stadiona apli un godam saņēma medaļas.
    Jaunietes iesaistās  arī ikdienas darbos, apgūst mūsu valsts valodu un iesaista sagatavošanas grupas bērnus dažādās rotaļdarbībās un aktivitātēs arī angļu valodā. Varam būt lepni par meitenēm, jo arī ikdienā viņas lieto latviešu valodu.

#lejasciemapiikamenīte #JSPA #eiropassolidaritateskorpus

 

2021.gada 1.septembris

Lejasciema pirmskolas izglītības iestādē "Kamenīte" ienāk pavasaris! 05.03.2021.

Šogad ziema mums ļauj izmēģināt dažādas aktivitātes brīvā dabā. Lejasciema PII "Kamenīte" audzēkņiem šoziem ir bijušas dažādas iespējas izbaudīt ziemas priekus. Viena no prasmēm, kas daļai no viņiem bija viena no pirmajām pieredzēm - slēpošana. 24.02.2021.Meteņdiena PII "Kamenītē" 10.02.2021.
 
Šogad īpaši aktīva un jautra meteņdiena PII "Kamenīte", par ko bija parūpējušās grupu skolotājas un pati daba!

Lejasciema PII "Kamenīte" valsts svētku noskaņā 10.11.2020.


"Kamenīte" gadu mijā

     Atskatoties uz 2019. gada nogali, mēs, Lejasciema PII “Kamenīte” kolektīvs, varam justies gandarīti, jo tā ir bijusi ļoti ražīga un panākumiem bagāta. Vispirms, audzēkņu skaits ir pieaudzis nu jau līdz 63. Darbinieku kolektīvs stabils un nemainīgs, kurš nepārtraukti turpina pilnveidot savas zināšanas kursos un semināros. Skolotājas visa mācību gada garumā piedalās  Gulbenes novada Izglītības pārvaldes organizētajās apmācībās “Izglītības iestāžu (PII) skolotāju komandu atbalstam, gatavojoties īstenot kompetencēs balstītu mācību saturu”. Apmācības notiek Gulbenes 3. PII “Auseklītis”. Decembrī visas darbinieces atkārtoti apguva “Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas” pamatzināšanas. Skolotāju palīdzes janvāra pirmajās dienās tikās seminārā Lizumā, kur varēja dalīties pieredzē un smelties iedvesmu jaunajam darba cēlienam. Novēlu visam kolektīvam ne tikai radošu un  panākumiem bagātu Jauno gadu, bet arī prieku ikdienā, esot tieši šajā iestādē, kopā ar domubiedriem, kuri vienmēr atbalstīs un palīdzēs.
            Lepojamies ar mūsu logopēdi Sandru Biksīti, kura tika izvirzīta konkursam “Gada skolotājs 2019” un nominācijā “Par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām”, ieguva galveno balvu.

            2019. gada nogalē beidzot izdevās realizēt iestādes un atbalstītāju kopīgo projektu un uzstādīt rotaļu laukumiņos jaunās konstrukcijas. Vēlreiz liels paldies visiem vecākiem un uzņēmējiem, kuri ziedoja naudiņu šim projektam! Paldies aktīvajai iestādes padomei, tās vadītājai Lienei Didriksonei, kura bija šī projekta galvenais atbalstītājs un dzinējspēks.

            Gads noslēdzās ar brīnišķīgu “Ziemassvētku pasaku”, kuru kopā ar mazajiem iestādes audzēkņiem izdzīvoja arī vecāki. Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un līdzdalību Ziemassvētku uzvedumā! Sevišķi priecājamies par atsaucīgajiem tētiem, kuri iejutās Rūķu lomās. Paldies arī Ziemassvētki vecītim, kurš, neskatoties uz sniega trūkumu, bija ieradies ar ragavām uz riteņiem!
            Jaunais gads PII “Kamenīte” ir iesācies ar jauniem izaicinājumiem. Šajā gadā esam plānojuši mūsu iestādē ieviest e-klasi. E-klase ir būtiska izglītības sistēmas sastāvdaļa, ko ikdienā lieto 25 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visā Latvijā. E-klases uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem, mācību satura veidotājiem, pašvaldībām, kā arī izglītības un valsts iestādēm.
PII “Kamenīte” vadītāja Irisa Puidze


Daudz laimes Latvijai novēl Lejasciema PII “Kamenīte” audzēkņi svētku pasākumā 2018.gada 16. novembrī.