Iestādes > PII "Kamenīte"

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 11a, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Kontakti

Vadītāja

Ramona Liepiņa

    26456107

e-pasts

kamenite@gulbene.edu.lv


Apmeklētāju pieņemšana Lejasciema PII “Kamenīte” mācību gada laikā:

Vadītāja

Pirmdienās 8.00 - 10.00
   
Logopēde 
Ceturtdienās, piektdienās                          14.30 - 15.00

 
Papildus minētajam, ja apmeklētājs ir iepriekš pieteicies un norādījis risināmo
jautājumu, iestāde nodrošina, ka apmeklētāji tiek pieņemti arī citā laikā.
Pašnovērtējuma ziņojuma publiskā daļa
Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pašnovērtējuma ziņojuma publiskā daļa

Iekšējie normatīvie akti

Iestādes apraksts un piedāvājums

LEJASCIEMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “KAMENĪTE”
Mācību valoda- latviešu
Darba laiks- dienas  (pl.7.00 - 19.00)
Iestāde piedāvā :
·        pirmsskolas izglītības programmu;
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Papildus  iespējas:
·         deju kolektīvs
·         speciālās fizkultūras nodarbības stājas profilaksei
·         
Atbalsts vecākiem:
·        individuālas konsultācijas pie logopēda, psihologa;
·        padziļināta bērna spēju attīstības analīze un rekomendācijas ( 3x mācību gadā);
·        vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas (individuāli vai grupās- nodarbību, u.c režīma momentu vērojums);
·        iespēja iesaistīties iestādes padomes darbā;
·        izglītojoši informatīvas lekcijas,  informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem, iespējamiem risinājumiem).


     Bērnudārza pirmsākumi Lejasciemā datējami ar 1951.gadu, kad, nepilnu gadu pastāvējis, bērnudārzs tiek likvidēts. No jauna bērnudārza darbība atsākas 1965.gadā. 1986.gadā bērnudārzs pārceļas uz jaunām telpām, kas būvētas tieši bērnudārza vajadzībām.
     2001.gadā, tiek apstiprināts iestādes nosaukums – pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”. Pašlaik iestādi apmeklē 60 bērni, vecumā no 1-7gadiem. Iestādē darbojas 4 grupas:

     1.Grupa “Zaķēni” (1,5-3 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Lija Sirmace, Ilze Ziemele
Skolotājas palīdze: Indra Jegure

     2.Grupa “Rūķīši” (3-4 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Silva Miesniece, Lija Sirmace
Skolotājas palīdze: Sanita Uiska

     3.Grupa “Gudrā Pūce” (5-6 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Ināra Šmite, Ilze Gusare
Skolotājas palīdze: Aiva Siliņa

     4.Speciālā grupa “Pasaciņa” (3-7 g.v. bērni)

Grupas skolotājas: Daina Račāne, Ināra Šmite
Logopēde: Sandra Biksīte
Skolotājas palīdze:
Meldra Kokareviča

                   

     Iestādē īsteno trīs izglītības programmas: vispārējo pirmsskolas un divas speciālās- bērniem ar valodas attīstības un jauktiem attīstības traucējumiem.        
      Vēl bez mācīšanās bērni arī dejo, rūpējas par staltu stāju, daudz dzied, svin svētkus, dodas pārgājienos un ekskursijās, spēlē un skatās teātra izrādes, daudz smaida un cītīgi rotaļājas ar draugiem… aug lieli un kļūst aizvien gudrāki.
     Bērnu vecākiem allaž ir iespējams konsultēties ar logopēdi, mūzikas skolotāju, medmāsiņu, psiholoģi, regulāri saņemt no skolotājām informāciju par bērna spēju attīstību; apmeklēt  vecāku sapulces, atvērto durvju dienas;  iesaistīties iestādes padomes darbā vai kaldināt gudrību  vecāku diskusiju klubiņā.


 Daži ieteikumi nākamo audzēkņu vecākiem
     1.Pirms esiet izlēmuši  savu bērniņu laist uz bērnudārzu, sazinieties ar mums! 

Atnāciet ciemos, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus, iepazītos ar nākamajām audzinātājām.
Tālrunis 26456107
     2.Pamazām sāciet mazuli radināt pie tāda paša dienas ritma, kāds tas ir pie mums. Svarīgi ir noteiktos laikos celties, doties diendusā, iet vakaros savlaicīgi gulēt.

     3.Māciet  un atļaujiet  mazulim pašam ēst -  pat tad, ja Jums šķiet,  ka viņš vēl  to nevar! Barojiet viņu, bet dodiet rokā karotīti arī pašam!
     4.Māciet padzerties no krūzītes!

     5.Laicīgi atradiniet no pudelītes!
     6.Izvērtējiet māneklīša nepieciešamību bērna ikdienā!
     7.Radiniet iet uz podiņa arī tad, ja vēl lietosim pamperus!

Būtu labi, ja bērns pa reizītei apsēstos arī uz podiņa un zinātu, kas tas tāds ir.
     8.Ejiet ar bērniņu nelielās pastaigās, jo pie mums kāds gabaliņš būs jāiet pašam! Nenesiet vienmēr tikai klēpī.

     9.Esiet droši! Nebaidieties paši, tad nebaidīsies arī Jūsu  bērni!

Mēs darīsim visu, lai Jūsu mazulis šeit justos labi.

 

Gulbenes novada pašvaldības normatīvie akti, kas reglamentē iestādes darbu: