Iestādes > Lejasciema bibliotēka

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 18, Lejasciems, Gulbenes nov., LV-4412Kontakti

Vadītāja

Maira LŪKINA

t. 27868341

e-pasts lejasciema.biblioteka@gulbene.lv
 


Sinoles bibliotēkas
bibliotekāre         
Rūta SAMSONE         t.26553137          e-pasts                
sinole@gulbene.lv

Darba laiks

Pirmdiena

9.00 – 12.00  12.30 - 17.00

Otrdiena

9.00 – 12.00  12.30 - 17.00

Trešdiena

9.00 – 12.00  12.30 - 17.00

Ceturtdiena

9.00 – 12.00  12.30 - 17.00

Piektdiena

9.00 – 12.00  12.30 - 17.00

Sestdiena

slēgts

Svētdiena

slēgts


Katra mēneša 1. un 3. piektdiena – metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 

Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts
“ Sinole”
Darba laiks :


Otrdien

9.00 – 16.00

Ceturtdiena

9.00 – 16.00

Piektdiena

9.00 – 15.00


Katra mēneša 1. un 3. piektdiena – metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Pirmdiena, trešdiena, sestdiena, svētdiena: slēgta.


https://www.facebook.com/Sinoles-bibliot%C4%93ka-1236815376460248

Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes sēdes 2013.gada 24.oktobra lēmumu „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.16, 41&), Lejasciema pagasta bibliotēkā ir pieejami šādi maksas pakalpojumi:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN
euro
 
1. Interneta izmantošana Bez maksas  
2. Informācijas izdruka:
2.1. melnbaltā A4 formāta 1 lappuse
2.2. krāsainā A4 formāta 1 lappuse

0.08
0.14 - 0.72 


 
 
3. Krāsainā attēla izdruka:
3.1. A4 formāta 1 lappuse

 

0.72
 
 
4. Attēla un teksta skenēšana 0.14  
5. Cenas kopēšanai (melnbaltā)
5.1. No bibliotēkas materiāliem:
5.1.1. A5 formāta lapas viena puse
5.1.2. A5 formāta lapas abas puses
5.1.3. A4 formāta lapas viena puse
5.1.4. A4 formāta lapas abas puses
5.1.5. A3 formāta lapas viena puse
5.1.6. A3 formāta lapas abas puses
5.2. No klienta materiāliem:
5.2.1. A5 formāta lapas viena puse
5.2.2. A5 formāta lapas abas puses
5.2.3. A4 formāta lapas viena puse
5.2.4. A4 formāta lapas abas puses
5.2.5. A3 formāta lapas viena puse
5.2.6. A3 formāta lapas abas puses
5.3. Fotoattēla kopijai cena divkārša
0.05
0.06
0.06
0.09
0.09
0.17
0.06
0.08
0.06
0.08
0.10
0.20
 

                                                                                                                                            

No bibliotēkas vēstures

Bibliotēkas veidošanās Lejasciemā saistās ar bibliogrāfa Jāņa Misiņa vārdu. 1892.gadā J.Misiņš atver grāmatu tirgotavu, savienodams to ar grāmatsietuvi un grāmatu krātuvi- bibliotēku. Mājā pie Tirzas tilta aizvadītie gadi ir labvēlīgi grāmatnieka darbībai. Misiņš izdod grāmatas, un ar paša aktīvu darbību, iesaistoties draugiem un dāvinātajiem, aug grāmatu krājums, ko lasīšanai izmanto lejasciemieši. 1906.gadā Misiņa bibliotēkā ir ap 5000 grāmatu.

Pēc J.Misiņa pārcelšanās uz Rīgu bibliotēkas pastāvēšana Lejasciemā saistās ar Labdarības biedrību, kur bibliotēka darbojas no 1919.gada. Tur ar grāmatu izdošanu lasītājiem vakaros nodarbojas draudzes skolotājs Eduards Voss. Ir saglabājušās ziņas, ka 1925.gadā šajā bibliotēkā bijušas 1054 grāmatas un 69 lasītāji.

Pēc pilsētiņas statusa piešķiršanas 1928.gadā sākusi veidoties pilsētas bibliotēka, tā atradusies Lejasciemā, Rīgas ielā 18. Pēc II pasaules kara bibliotēkas darbība atjaunojas 1947.gadā.

Par bibliotekārēm Lejasciema bibliotēkā strādājušas Alija Irbe, Vija Kramiņa, Daina Preize, Līga Lācīte, Inta Livkiša, Biruta Cīrule, Arita Bogdanoviča, Inta Balode.