Iestādes > Mālu (Mālmuižas) bibliotēka

Kontakti

Adrese: Mālmuižas pils, Mālmuiža, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV- 4412


Darba laiks

Mālmu bibliotēkas apmeklētāji! Kopš  2019.gada 1.decembra Mālu bibliotēka ir slēgta. Bibliotekāros pakalpojumus ir iespēja saņemt 2 reizes mēnesī. Iepriekš sazinoties ar bibliotekāri Rūtu, lasītāju apkalpošana tiek veikta mājās. Ir iespēja veikt arī norēķinus internetbankā. Tel. saziņai 26519606.

No bibliotēkas vēstures

Mālu bibliotēka dibināta 1947.gadā. Pirmā bibliotekāre bijusi Erna Sisene, ilgāku laiku no 1959.gada līdz 1976.gadam bibliotēkas darbu vada Maija Lūkina, no 1977.gada līdz 1995.gadam – Laimdota Martinsone. No 1995.gada līdz 2019.gada 30.novembrim bibliotēkas vadītāja Zofija Drozdova.