Iestādes > ZA Virsmežniecība

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes birojs un Lejasciema nodaļa

Gulbenes birojs

Adrese: Pamatu iela 14, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401

e-pasts: gulbenes.birojs@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv

Vecākais referents


Aija Pušpure                               t. 26107310             t. 64471757             fakss 64474965

Vecākais referents

Astrīda Zepa                               t. 26411406             t. 64471960Lejasciema nodaļa

Vecākais mežzinis


Lizuma apgaita (Lizuma pag.)  t.
64470120 

Pēteris Drozdovs                  t. 26557051

 

Mežzinis

Druvienas apgaita (daļa Rankas pag., Druvienas pag.)
:        Modris Cīrulnieks                 t. 29436750

Lejasciema apgaita (daļa Lejasciema pag.):                          Rita Maļinovska                     t. 26417937

Mālmuižas apgaita (daļa Lejasciema pag.):                            Ilona Einberga                       t. 29152917

Rankas apgaita (daļa Lejasciema pag., daļa Rankas pag.):  Alla Purviņa                           t. 26186477

Tirzas apgaita (daļa Lejasciema pag., Tirzas pag.):               Visvaldis Ozoliņš                  t. 29157890