Kā jau vēstīts, Latvijas valdība šonedēļ ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās vietās, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un novērstu saslimšanas riskus. Tādēļ Gulbenes novada pašvaldība un sporta dzīves organizatori aicina ikvienu būt saprotošu attiecībā uz sporta infrastruktūras izmantošanu šajā laikā, kad visiem kopā ir jāaptur Covid-19 izplatīšanās.

     Aicinām iedzīvotājus bez vajadzības nepulcēties sporta laukumos un ievērot, ka grupu treniņi ir AIZLIEGTI. Sportiskas aktivitātes vienlaicīgi var veikt divi cilvēki (piemēram, skriet kopā, taču, piemēram, strītbols ir AIZLIEGTS), strikti ievērojot 2 metru distanci no citiem – kur divi, tur trešais lieks.
     Uzsveram, ka visas sporta aktivitātes un uzturēšanās ārtelpās NAV aizliegta – tām jānorit valdības noteiktajā kārtībā par personu atrašanos sabiedriskās vietās.
     Šajās dienās vairāki iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā ar sūdzībām, ka sevišķi bezatbildīga cilvēku rīcība novērota Gulbenes stadionā: pusaudži barā spēlē bumbu, atpūšas stadiona tribīnēs vai vienkārši tur pavada laiku. Atgādinājums un aicinājums vecākiem skaidrot saviem bērniem pandēmijas nopietnību un neprognozējamām, pat letālām sekām. Tāpat pusaudžiem ir jāiemāca respektēt Latvijas valdības pieņemtie lēmumi.
     Turpmāk pie katra sporta infrastruktūras objekta Gulbenes novadā tiks izvietotas informācijas zīmes. Par noteikumu neievērošanu tiks piemērots administratīvais sods.
     Atkārtoti aicinām uz atbildīgu rīcību, jo no tās ir atkarīga mūsu nākotne.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziņa pievienota: 31.03.2020

     No 2020. gada 5. maija līdz 5. jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.


Ziņa pievienota: 30.03.2020

Dzimtais pavards pie debesīm kuras.  
Lai pārnāktu mājās,
mēs neveram durvis,
       bet grāmatu vākus
       un brīvojam telpu sevī,
       kur dzimtenei būt.
               No gliemeža mācīties nevaram,
               jo mājas nav patvērums mums,
               bet mēs būsim patvērums mājām.
                                                 /Māra Zālīte/

 

     Šoreiz 25.marts, komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, Lejasciemā paies savādāk, bez kopīgas tikšanās un sarunām. Šis baisais ceļš uz Sibīriju bija jāpiedzīvo 226 lejasciemiešiem (toreiz no Dūres, Sinoles un Lejasciema pagastiem), 31 no viņiem šis ceļš bija tikai vienā virzienā.

     Mums IR piemiņas vieta, pie kuras katrs pats varam aiziet pieminēt un atcerēties lejasciemiešus, gan tos, kuri atgriezās, gan tos, kuriem nebija lemts atgriezties. Tieši šobrīd tā varētu būt vieta, kur klusām, mierīgi atvērt dvēseli bez liekiem vārdiem, bez aktivitātēm - noslaucīt sāpju asaru.
Ziņa pievienota: 25.03.2020

     LAD no š.g.  3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".
     Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži .....

Ziņa pievienota: 23.03.2020

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs ir izdevis divus rīkojumus  par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Gulbenes novada pašvaldības iestādēs, aģentūrā, struktūrvienībās.
     Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu

 

no 2020.gada 16.marta Gulbenes novada Lejasciema
pagasta pārvalde apmeklētājiem slēgta.

 

     Lūdzam iedzīvotājus maksājumus veikt ar pārskaitījumu uz Gulbenes novada pašvaldības norēķinu kontiem.
     Pakalpojumu saņemšanu lūdzam izmantot attālināti.

Informāciju var iegūt:

  •  zvanot uz tālruni 28379485 (pagasta pārvaldes vadītājs); 64473660, 26381769 (lietvede), 64473664, 26485287 (grāmatvede);

  • rakstot uz e-pastu lejasciems@gulbene.lv;

  • atstājot dokumentus, iesniegumus un citus dokumentus pastkastītē pie Lejasciema pagasta pārvaldes ēkas Lejasciemā, Rīgas ielā 11A


Ziņa pievienota: 16.03.2020